Bezpečnější Brdy, to je cíl spolupráce policie a obcí kolem Brd

PŘÍBRAMSKO – Koordinační dohodu o vzájemné spolupráci uzavřeli 3. května zástupci Policie ČR a Svazku obcí Podbrdského regionu. Účelem této dohody je stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a bezpečnosti v daném teritoriu.

Hlavním cílem je zvýšení pocitu bezpečí obyvatel a boj proti kriminalitě, do kterého je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. „Jde o vytvoření podmínek pro co nejužší a nejefektivnější spolupráci mezi nimi. Oblasti spolupráce jsou např. směřování hlídkové činnosti do rizikových míst, spolupráce na projektech prevence kriminality, včasná výměna informací o vývoji bezpečností situace,“ vysvětlila mluvčí příbramské policie Monika Schindlová. Za účelem zvýšení informovanosti veřejnosti i získávání podnětů od občanů bude také na webových stránkách www. podbrdsko.com vytvořen odkaz „Bezpečné Podbrdsko“.

Komentáře