V příbramské nemocnici zjistíte, jestli si myjete ruce správně

PŘÍBRAM  – Dnes se v Oblastní nemocnici v Příbrami uskuteční akce v rámci Světového dne hygieny rukou. Jako každý rok, i letos, bude u hlavní recepce připravený stánek s vyškolenými sestrami, které budou předvádět správnou hygienu rukou.  

Za použití fluoreskující desinfekce si lidé budou moci sami zjistit, na která místa při mytí zapomínají. Akce se uskuteční od 8 do 12 hodin a jejím cílem je upozornit i laickou veřejnost na nutnost správného mytí a dezinfekce rukou.

Správné mytí rukou a jejich následná desinfekce je totiž jedním z nejlehčích způsobů, jak se vyhnout přenosným a často velmi nebezpečným infekčním onemocněním. V nemocnicích jsou nejvíce ohroženou skupinou jak hospitalizovaní pacienti, u kterých infekce může v lepším případě „jen“ prodloužit léčbu a dobu hospitalizace, tak jejich blízcí a všichni další, kteří do nemocnice přicházejí. Zvyšování bezpečnosti pacientů je také důvodem, proč Světová zdravotnická organizace věnuje hygieně rukou každý rok jeden z osvětových dnů.

Hlavní část osvětového programu se koná v prostoru hlavní recepce nemocnice (pavilon C, přízemí, areál 1, Příbram I)

Komentáře