Dialyzační středisko v Příbrami slaví 35. výročí založení

Dialyzační středisko v Příbrami slaví 35. výročí založení

PŘÍBRAM – Dialyzační středisko Fresenius NephroCare, které sídlí v prostorách Oblastní nemocnice Příbram si v těchto dnech připomíná významné výročí. Již 35 let se zde léčí pacienti s chronickým onemocněním ledvin.

Dialyzační středisko Závodního ústavu národního zdraví uranového průmyslu v Příbrami bylo otevřeno v březnu roku 1985 a disponovalo čtyřmi dialyzačními lůžky a šesti dialyzačními monitory. Léčilo pacienty nejen z Příbramska, ale i z Kladna, Benešova či České Lípy. Jejich počet postupně narůstal a středisko bylo v roce 1991 rozšířeno o dvě dialyzační lůžka a další navyšování kapacity proběhlo o tři toky později. V roce 1996 proběhla rozsáhlejší přestavba střediska a kapacita dosáhla 12 dialyzačních lůžek. V této podobě fungovalo středisko až do července roku 2006, kdy přešlo pod společnost Fresenius Medical Care a zařadilo se do celosvětové sítě dialyzačních středisek NephroCare. Díky tomu získalo příbramské dialyzační středisko kompletní přístrojovou obměnu a mohlo začít nabízet svým pacientům ty nejnovější a nejmodernější léčebné metody.

Díky zázemí předního poskytovatele dialyzační péče v České republice mají příbramští pacienti, kterých je v současné době téměř devadesát, k dispozici nejmodernější technologie a vysoký komfort – mohou sledovat televizi, využít wi-fi připojení k internetu, své obtíže mohou diskutovat s psycholožkou nebo sociální pracovnicí, pro otázky kolem jídelníčku a pitného režimu je jim k dispozici nutriční sestra. „Součástí našeho dialyzačního střediska, kde proběhne ročně cca 13 800 dialyzačních výkonů, je i nefrologická ambulance. Ta připravuje pacienty na dialýzu nebo k transplantaci ledviny. V současnosti se zde staráme o 1800 pacientů,“ říká MUDr. Zuzana Novická, primářka dialyzačního střediska Fresenius NephroCare v Příbrami.

Příbramské dialyzačního středisko v těchto dnech také žádá o roušky pro pacienty, které lze vyvářet, a zejména pak o vitamín C, který je nyní těžce sehnatelný, a pro pacienty důležitý.

 

Komentáře