Vychází kniha o požáru Svaté Hory

Foto: Státní oblastní archiv Příbram

PŘÍBRAM – Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram – Svatá Hora v těchto dnech vydala za finanční podpory města Příbram publikaci Požár Svaté Hory a její rekonstrukce. Kniha Věry Smolové o 80 stránkách vychází z textů a fotografií připravených pro stejnojmennou výstavu, která se koná do konce tohoto roku na Svaté Hoře.

Kniha se zabývá okolnostmi požáru této barokní památky na konci dubna v roce 1978. Mapuje jak situaci před požárem, příčiny jeho vzniku, zásah hasičů, vyšetřování a také následnou rekonstrukci Svaté Hory. Je svědectvím o hrdinství profesionálních a dobrovolných hasičů, kteří zachránili Svatou Horu před úplnou zkázou. Vypráví mimo jiné o sounáležitosti lidí, kteří se finančními příspěvky a svou prací zasloužili o to, že navzdory mnohým překážkám bylo toto významné poutní místo zrekonstruováno během pouhých několika let. 

Publikace je k dostání například ve Svatohorském poutním muzeu a ve Státním okresním archivu Příbram.

Komentáře