Václav Dvořák: Postřehy z únorového zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Zastupitel Václav Dvořák se ohlíží za únorovým zasedáním městského zastupitelstva.

Únorové ZM skončilo opět hluboko po půlnoci. Je docela logické, že úroveň jednání v takto pozdních hodinách ztrácí na kvalitě. Proč se jedná tak dlouho? Především proto, že se na jednání vracejí body, které mohly být již dávno vyřízené. Z důvodu nekvalitní práce rady města se ale nevyřešily dříve a opakovaně s nimi ztrácíme čas. Oč jde? Například o rekonstrukci bazénu, o plán na parkovací dům v Milínské, o provozování vodohospodářského majetku. Nebýt těchto evergreenů, byli bychom v 7 hodin hotovi.

Prvním bodem bylo projednání studie kolem rekonstrukce bazénu. Diskuse k němu sice byla dvouhodinová, ale důležité bylo, že opozice našla společnou řeč s koalicí. Oběma stranám se studie líbila a bylo doporučeno jít touto cestou dál.  Nicméně je škoda, že nový bazén již dávno nestojí a tato kauza nám průběžně bere tolik času.

Velice konfliktním bodem byl návrh na prodloužení smlouvy na provozování vodohospodářské infrastruktury (VHI) se současným provozovatelem. Ten nevyhrál soutěž na další provozování VHI (od března 2024) a koaliční zastupitelé spolu s SPD koncesní řízení raději zrušili a přišli s nápadem, že si bude město VHI provozovat samo. Protože na to ale přišli v půlce prosince a město k tomu absolutně není připraveno, přišla koalice s návrhem, aby byla firmě 1.SčV prodloužena provozovatelská smlouva do konce roku 2024. Tím by bylo dosaženo toho, že ač firma soutěž nevyhrála, zůstane v současné pozici.

V rámci diskuse vystoupil starosta Konvalinka s několika velice neslušnými výroky. Obvinil opoziční zastupitele ze zbabělosti, když 18.12. (hlasovalo se o nevyhlášení vítěze na koncesi a o zrušení koncesního řízení) nehlasovali. Obvinil nás z toho, že jsme úmyslně nepřišli na neoficiální jednání před tímto mimořádným ZM. Opětovně jsem mu odpověděl, že nebylo možné nijak hlasovat, když zastupitelé neměli k tak závažnému rozhodnutí vůbec žádný materiál a oprávněně očekávali, že se bude rozhodovat o vítězi soutěže na koncesi. Závažnost kauzy jsem přirovnal k prodeji akcií Příbramské teplárenské a.s. Vyjádření pana Konvalinky jsem označil za nestoudnosti. Připomněl jsem mu, že on klidně hlasuje o materiálu, kterému naprosto nerozumí (týkal se také „vody“) a že já takový postup považuji za nepřijatelný. V diskusi vystoupil také pan Jiří Paul, což je v dané oblasti fundovaný odborník. Vyjádřil se, že postup radnice (a SPD) byl buď předem domluvený (a před opozicí utajený), nebo se jedná o neskutečný hazard. Návrh RM na prodloužení smlouvy nakonec 14 hlasy prošel.

Dalším třaskavým bodem byl návrh RM na uzavření memoranda města se společností LDM Group Development. Silně problematický byl již doprovodný dopis této firmy, ve kterém jsem našel řadu lží. Dopis byl psán rok po založení firmy a byla v něm uvedena řada stavebních akcí, které měla tato firma realizovat, což určitě neudělala (a ani nemohla stihnout). Zeptal jsem se radního Dvořáčka, co na tyto lži říká. Reagoval otázkou co mám na mysli, čímž dal najevo, že žádné nepravdy nezjistil. Je to smutný doklad o kvalitě práce radního. Řekl jsem, že kdyby mne chtěl někdo oslovit takto lživým dopisem, že by mne to uráželo. Našim radním to nevadí. Ale třeba nic nezkoumali, nic nevěděli…

Podstatou návrhu LDM bylo vytvořit s městem společnou firmu, která by na městském pozemku v Milínské ulici (kde je nyní parkoviště) postavila parkovací dům. Zástupce LDM se na jednání ZM nedostavil, měl tam jenom právního zástupce. Na řadu dotazů neuměl odpovědět. Vytknul jsem radním naprosto nemanažerský přístup, kdy se navíc chtějí pouštět do věcí, které vůbec neumějí. Zeptal jsem se radních, kdo by si troufal jít do vedení firmy s ostříleným podnikatelem, aniž by tam město hrálo roli nevědomého statisty. Byl by to snad pan Konvalinka, učitel, s nulovými právními a ekonomickými znalostmi, bez jakýchkoliv podnikatelských zkušeností? Nastínil jsem na jednání, jaký by měl být správný manažerský postup, aby byly hájeny zájmy města. Koalice sice vzala svůj návrh zpět, ale jen s tím, že bude připraven nový návrh memoranda. To je ale zase špatně.

Z bodu Různé připomenu jedinou záležitost, a to je parkovací dům u AN. Dle smlouvy s Metrostavem měl být městu předán koncem února, péčí Metrostavu zkolaudován a zprovozněn. Nebude. Město z nesrozumitelných důvodů uzavřelo s Metrostavem dodatek, ve kterém jej zbavuje povinnosti provést kolaudaci. Město si ji prý provede samo. Zároveň vyplynulo najevo, že se stavělo v rozporu s územním rozhodnutím a krajský stavební úřad zahájil přezkumné řízení celé stavby. Ve smlouvě o dílo je přitom výslovně uvedeno, že Metrostav je povinen provést stavbu v souladu s územním rozhodnutím. A za této situace město zbavilo Metrostav povinnosti stavbu zkolaudovat. Neumím to pochopit. Obávám se vzniku další podivné kauzy. Nepochopitelné věci totiž vždy mají svoje logické odůvodnění. Jde jen o to, že tyto logické důvody jsou „nezvaným“ utajeny, a proto vypadá celá kauza podivně.

                                                                          Václav Dvořák, zastupitel za Spojence

Komentáře