Martin Buršík: Jak moc bude muset Příbram šetřit

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Podle ekonomických odborníků existuje šance, že ke konci roku by česká ekonomika mohla být zase na růstové trajektorii. I přesto se městské příjmy letos propadnou o přibližně 100 až 150 milionů korun. Velmi přitom záleží na opětovném nastartování ekonomiky a jejím udržení v chodu i v případě dalších vln virové pandemie. Jak to vidí místostarosta města Martin Buršík.

Ve vedení radnice pracujeme s hlavním scénářem poklesu městských příjmů o 250 milionů korun v dalších třech letech oproti dosud schváleným příjmům v rozpočtovém výhledu. Proto bylo nezbytné nalézt řadu úsporných opatření v běžném provozu města i v oblasti investic. 

Běžné výdaje bez oprav nemovitostí v celkové výši okolo 650 milionů korun tvoří z jedné čtvrtiny výdaje na platy zaměstnanců včetně odvodů a z jedné čtvrtiny výdaje na zajištění samotného provozu městského úřadu – celkem asi 350 milionů korun ročně. Další významnou položku tvoří dotace příspěvkovým organizacím města na provoz divadla, bazénu, centra sociálních služeb, školek a škol, zimního stadionu, knihoven, svoz komunálního odpadu, sekání trávy, úklid veřejného prostranství a mnoho dalších služeb. Provozní příspěvky představují asi jednu třetinu běžných výdajů města, přibližně 250 milionů korun. Zbývajících asi 60 milionů korun vydá město ročně na energie, dotace neziskovým organizacím a dotovaný provoz MHD.

Běžné výdaje se sníží o 13,5 milionů korun v oblastech platů a běžného provozu městského úřadu. Z poloviny jde o snížení výdajů na platy zaměstnanců, druhá polovina tvoří úspory na provoz městského úřadu v oblastech výdajů na spotřební materiál, energie a drobný majetek. 

Městský úřad nebude propouštět žádné zaměstnance v důsledku ekonomické recese, pouze nebudeme obsazovat některé pracovní pozice, jakmile některý ze zaměstnanců odejde do důchodu. V takových případech na daném pracovišti dojde k pracovní reorganizaci tak, aby byla zachována kvalita služeb. 

Pokud jde o dotace neziskovým organizacím, zastupitelstvo bude rozhodovat o jejich snížení z 19,4 milionu korun na přibližně 15 milionů korun, kdy například některé dotované kulturní a sportovní akce nebudou letos realizovány. 

V důsledku nouzového stavu se řada investičních projektů oddálila nebo se posunul termín dokončení o týdny až měsíce. Z těchto důvodu nebude proplaceno asi 30 milionů korun v roce 2020 a tato fakturace bude realizována až napřesrok. 

Dále květnové zastupitelstvo všemi hlasy přítomných zastupitelů zrušilo záměr rekonstrukce aquaparku v maximalistické variantě a projektanti nyní pracují na plánu B, který má znamenat výrazné snížení rozpočtu na rekonstrukci tak, aby ho schválila drtivá většina zastupitelů v příštích měsících. To znamená v tomto roce úsporu dříve plánovaných 50 milionů korun a celkově se letos neproinvestuje původně rozpočtovaných 80 milionů korun. 

Ve vedení města se snažíme, aby městský úřad a jeho organizace byly stále dobře financované, aby služby, které město nebo jeho organizace poskytují v této nelehké době, byly kvalitní a nabízené v dostatečném rozsahu.

Na začátku roku měla Příbram na svých účtech 342 milionů korun. To znamená, že od začátku tohoto volebního období narostla hotovost na účtech o více než 100 milionů korun. V loňském roce město zcela splatilo poslední úvěr z předešlých let. Je tedy dobře připraveno na případné výkyvy v příjmech a stejně tak je připraveno pokračovat v úsporných opatřeních, pokud by to aktuální situace ekonomiky a městské pokladny vyžadovala. 

Martin Buršík, 1. místostarosta, ekonom města

 

Komentáře