Vladimír Král k začínajícímu volebnímu období

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

Vážení občané, zastupitelé, milí Příbramáci,

v první řadě bych chtěl poděkovat všem voličům, kteří se rozhodli ve volbách podpořit kandidáty Šance pro Příbram. Děkuji za to. Dále blahopřeji zvoleným kolegyním a kolegům v zastupitelstvu a doufám v přínosnou spolupráci.

Dovolte mi, abych se nejprve krátce pozastavil nad dosavadním povolebním děním.

Formování radniční vlády je samozřejmě v rukou vítěze. Jen mi na to, jak jednoznačně volby dopadly ve prospěch dvou nejsilnějších stran, přišel povolební vývoj poněkud krkolomný.

Četli jsme názory různých kandidátů za ANO o tom, jak ten či onen bývalý koaliční politik z TOP 09 údajně nedostatečně pracoval, ale nikdy jsme se nedozvěděli nic konkrétního. Chápu jemné politické předivo a diplomatičnost vůči partnerům. Na druhou stranu taková argumentace není příliš transparentní a přesvědčivá směrem k občanům-voličům a působí spíš jako chabá výmluva. Pak mi přijde lepší neříkat vůbec nic, než jakési tajuplné náznaky.

Dále, je v pořádku, pokud máme nově mít místostarostu pro ekonomiku a investice. Ale jestliže se shodneme, že je tato oblast důležitá, proč jsme tento post neměli už v uplynulém období? Proč nebyl pan Dvořák místostarostou místo paní Ženíškové?

Z toho nabývám dojmu, že agenda místostarostů není dána jen potřebností té které oblasti pro město. Ale že je nyní určitým způsobem upravena na míru konkrétním zastupitelům za ANO. Jistě, hnutí ANO vyhrálo. Ale početní podíl zástupců dvou nejúspěšnějších stran v zastupitelstvu se letos oproti minulém období nijak výrazně nezměnil. A tehdy místostarosta za jinou stranu nevadil.

A poslední věc k povolebním jednáním. Opakovaně jsme slyšeli ze strany ANO komentáře o tom, že politická trička nejsou důležitá. Ale tak mi tedy upřímně řekněte, pane starosto: Proč jste sám členem politického hnutí, nikoli nestraníkem?

Jak trefně poznamenala v internetové diskusi jedna občanka: „Za nanejvýš pokrytecké považuji dávání rukou pryč od politiky jako takové – všichni zvolení zástupci ANO si svoje zvolení posichrovali vstupem do momentálně nejsilnější politické strany (či příslibem vstupu). Pod její hlavičkou a i díky síle její značky byli zvoleni.

Stručně k budoucnosti. Je chvályhodné, že ANO chce to či ono dotahovat. Byli bychom rádi, kdyby zde – protože jde o peníze a město nás všech – vždy dvojnásob platilo ono příslovečné „dvakrát měř, jednou řež“.

Tedy aby rozvoj a investice byly vždy promyšlené a aby byly dostatečně a s předstihem zváženy všechny důsledky jednotlivých opatření. To se ne vždy podařilo. Nechci v tuto slavnostní chvíli kritizovat, co bylo. Podstatou mého sdělení je, že chceme – jak Šance samotná, tak ve spolupráci napříč zastupitelstvem – zaměřit pozornost na to, aby k takovým problematickým situacím docházelo co nejméně.

Také bychom uvítali, kdyby vznikla dlouhodobá vize rozvoje města, která poslouží jako základní mantinely i do budoucna, ne jen pro jedno volební období.

Nyní několik konkrétních bodů. Čteme v programu ANO, že by mělo vzniknout kulturní centrum. Je toto opravdu zapotřebí? Sotva může někdo zrovna mně vytýkat, že bych snad byl proti kultuře. Ale proč by nadále nemohl koordinaci kulturních projektů zajišťovat odbor kultury?

Cítím z tohoto záměru jednak hledání ředitelského místečka pro věrné, jednak bobtnání úřednického aparátu. Vzpomeňme, jak dostala Šance „vyhubováno“, když nedávno navrhovala, ať se kulturní akce pro rodiny a seniory přesunou z Centra sociálních a zdravotních služeb do kulturní agendy. Najednou rozvoj a personální posílení v oblasti organizace kultury nevadí?

Velkým tématem nadcházejícího období bude rekonstrukce akvaparku. Připomeňme, že v květnu 2016 rada projednala návrh kompletní rekonstrukce akvaparku v odhadované ceně 100 mil. Kč. O necelý půlrok později už cena byla 250 mil. Kč a později se dále zvýšila. A to se ještě ani nekoplo.

Existující ekonomickou analýzu, která neuvádí ani tak základní informaci, jako je uvažovaná cena hodinového vstupného pouze do prostoru plaveckých drah, nepovažujeme za dostatečně přesvědčivý základ pro definitivní rozhodnutí. Než město případně jako zastupitelé na mnoho let zadlužíme, považujeme za nutné důkladně posoudit náklady, přínosy a rizika jednotlivých variant rekonstrukce.

Příští rok nás čeká uzavření nové smlouvy s provozovatelem MHD. Zde jen stručně poznamenám, že Šance se neztotožňuje s variantou bezplatné MHD pro všechny. Chápeme snahu přesvědčit část motoristů k přesednutí do autobusů. Ale jak ukazují zkušenosti z některých jiných měst, MHD zdarma pro všechny k tomuto cíli nevede.

K atraktivnosti MHD podle nás přispěje vyšší kvalita autobusů, zlepšení spolehlivosti spojů a dostatečná obslužnost zastávek napříč celým městem a dle potřeb jednotlivých kategorií cestujících.

Pár vět závěrem: Šance pro Příbram chce být konstruktivní, je připravena v zastupitelstvu podporovat smysluplné návrhy, které budou mít hlavu a patu. Zároveň chceme i v roli opozice v nadcházejících letech předkládat konkrétní body z našeho programu. Poučili jsme se, víme, co bychom měli v novém období dělat jinak. Šance 2018 není Šance 2014.

Doufám, že Rada města bude návrhy zastupitelů posuzovat podle prospěšnosti pro občany – nikoli podle toho, kdo bude jednotlivé návrhy předkládat.

Komentáře