TOP 09: Příbram skončí s prázdnou pokladnou

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Zastupitelstvo se na svém letošním posledním zasedání zabývalo i schvalováním rozpočtu města na rok 2020. Svůj názor na tento bod programu zaslali do redakce zastupitelé za TOP 09.

Nejdůležitějším bodem programu pondělního zastupitelstva bylo schvalování rozpočtu na následující období. TOP 09 v čele s Václavem Švendou aktuální podobu rozpočtu považuje za ledabylou a nedotaženou. Hlavní nedostatky vidí v nakládání s provozními prostředky. Finanční výbor rozpočet projednat nestihl. TOP 09 navrhla rozpočtové provizorium a přesunutí jednání o rozpočtu na lednové zastupitelstvo. Tento návrh nebyl přijat.

Rozpočet je nejdůležitější úkol a vedení města nad ním má trávit měsíce. Materiál, který však máme před sebou, působí ledabyle a nedotaženě. Radnice je sama k sobě štědrá a tím méně zbývá na investice a opravy prospěšné občanům,“ komentuje předloženou podobu rozpočtu bývalý místostarosta Václav Švenda.

Raketový nárůst zaznamenaly hlavně položky související s provozem radnice. „Když srovnáme náklady radnice za minulé volební období a nyní, vidíme dramatický nárůst hlavně v oblastech, které souvisí s výkonem běžné agendy. Náklady na provoz radnice rostou v desítkách procent a například za uzavřené dohody nad rámec zaměstnaneckých poměrů to činí 54,5 %. Bohužel to vnímám jako určité indicie, že vedení města na svou práci buď kompetenčně nestačí, nebo se zase tolik ‘nemaká’,“ upřesňuje Švenda k největším slabinám navrhovaného rozpočtu.

Nedostatků opoziční zastupitelé však spatřují celou řadu. „Když srovnáme hospodaření města v minulém období a nyní, vnímáme velmi odlišný přístup. V roce 2018 příjmová stránka činila 809 milionů, učinili se rozsáhlé investice do vzniku parkovacích míst, rekonstrukce sportovišť i škol, modernizace kina a revitalizace Nového rybníka a v pokladně i tak zůstávalo 250 milionů. V roce 2020 mají být příjmy 888 milionů a výdaje 1 miliarda, tedy si do našich rezerv sáhneme pro 135 milionů. V roce 2022 si přitom město chce vzít úvěr ve výši 400 milionů korun,“ rozvádí Švenda srovnání odlišných přístupů v minulém a současném volebním období.

TOP 09 společně s kolegy z opozice podávala návrh na rozpočtové provizorium a odložení schválení rozpočtu na další jednání zastupitelstva. V tomto měla oporu i ve finančním výboru města. Finanční výbor vůbec nestihl materiál projednat. Téměř čtyři hodiny se řešil rozpočtový výhled a 400 milionový úvěr společně s jeho krytím, proto výbor nakonec doporučil zastupitelstvu projednání rozpočtu odložit na leden. V souladu s tímto doporučením jsme dnes podali návrh na přijetí rozpočtového provizoria a přeložení jednání o rozpočtu na následující zastupitelstvo,“ uvádí Marek Školoud, člen finančního výboru a městský zastupitel. Měsíční odložení nakonec vedení města odmítlo.

 

Komentáře