Revitalizace a údržba veřejných prostranství (veřejné zeleně) v Příbrami

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Karel Urban se zamýšlí na stavem a údržbou veřejných prostranství a městské zeleně v Příbrami.

Příbram patří mezi města s významným podílem zeleně. V posledních letech ale dochází často k zásahům do této zeleně, především za účelem vytvoření nových parkovacích míst. Stejně tak její údržba poslední roky zaostává, často se nahrazuje jednodušší formou a to kácením. To je na úkor jak pohody bydlení pro obyvatele Příbrami, ale i na úkor řady zvířat, které se ve městě adaptovaly, nejznámější je asi silná populace zajíců polních, které již běžně potkáváme v okolí příbramských sídlišt. Přímo v intravilánu města je mnoho zajímavých zelených ploch, které jsou v neutěšeném, zanedbaném stavu, často zaneseny velkým množstvím odpadků. Řada těchto míst by mohla být zrevitalizována a některé z těchto míst by mohly sloužit i jako rekreační či odpočinkové plochy. Stejně tak je potřeba přehodnotit navazující mobiliáře, s ohledem na vytíženost pracovníků technických služeb, např. odpadkové koše, často nevalného vzhledu, zda jich je potřeba tolik (kýžený efekt to nepřináší) a zda musí být umístěny v těsné blízkosti laviček nebo na místech, které vysloveně hyzdí (např. prostranství před 5.ZŠ).

Cílem projektu je zlepšení kvality prostředí pro obyvatele města Příbrami, tedy zamezit  zastavování městské zeleně, zajištění pravidelné údržby a samozřejmě obnovy zmíněných neudržovaných lokalit. Jako příklad již realizovaných projektů  uvádím parkovou úpravu kdysi zdevastovaného parku mezi hotelem Jurkos a vlakovým nádražím, nebo úpravu haldy nad dolem Vojtěch na Březových Horách.

Navrhujeme např. revitalizaci okolí a haldy dolu Marie (likvidace odpadů, křovin, obnova cesty po vrstevnici haldy), okolí a prostranství haldy dolu Prokop, revitalizace části haldy dolu Anna (od Rožmitálské ulice směrem ke katastrálnímu úřadu) s vybudováním jednostranného chodníku při patě haldy. Dalším tématem by mohl být prostor mezi bývalým nákupním střediskem Fialka a 8.ZŠ. Také je nutné iniciovat jednání ohledně revitalizace okolí železniční trati, jako vstupní brány do Příbrami, předvším se zaměřením na odklizení tun odpadků, což Příbrami nedělá dobrou reklamu a odrazuje to potenciální návštěvníky města Příbrami od jejich návštěvy.

Karel Urban

Komentáře