Václav Dvořák: Postřehy z říjnového zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Zastupitel Václav Dvořák komentuje poslední zasedání zastupitelstva. 

Bohužel i říjnové zastupitelstvo skončilo až po půlnoci. Jeho hlavní bod, revokaci (= zrušení) zářijového usnesení o navýšení ceny Metrostavu za výstavbu parkovacího domu o 7 mil Kč, jsem navrhl do programu já. Důvodem bylo, že jsem toto schválení považoval pro město za špatné a bez opory v závazných předpisech. Původní návrh RM byl dokonce na navýšení ceny o 14 mil Kč. Je dobré podotknout, že schválit toto navýšení bylo v pravomoci RM (stejně jako schválila celou smlouvu za 100 mil), ale z nějakých důvodů (alibi?) předhodila RM (již třetí) navýšení ceny k rozhodnutí ZM.

Nebudu zde celou kauzu a asi tříhodinovou diskusi rozebírat – bylo to složité. Zkritizoval jsem RM za to, že na zářijové ZM předložila zastupitelům naprosto nedostatečné podklady. Vyžádal jsem si, aby byl zpracování právní rozbor, aby měli zastupitelé k dispozici potřebné smlouvy a další informace. Právní rozbor zpracoval JUDr. Samek, který je smluvním právníkem města. Jeho rozbor připouštěl navýšení ceny a zároveň říkal, že věc je nejistá. Přel jsem se s ním, přel jsem se se zastupiteli koalice, kteří zářijové rozhodnutí (připlatit Metrostavu) hájili. Metrostav poslal všem zastupitelům dopis, ve kterém sděloval, že když už jim zářijové ZM (zejména hlasy koalice a pana Buršíka) přikleplo 7 mil Kč, a nyní by se toto rozhodnutí zrušilo, že by mu vznikla škoda, kterou by vymáhal.

Upozorňoval jsem zastupitele na to, že se zde jedná o čistě právní problém a také jsem se snažil právně argumentovat. Zastupitelé koalice kontrovali, že oni se rozhodují dle svých pocitů. Korunu tomu nasadil pan Buršík (bývalý místostarosta a ekonom města!), který prohlásil, že jej právní detaily nezajímají. Po zastupitelích v diskusi vystoupil můj syn, JUDr. Marek Dvořák. V úvodu své řeči řekl, že on nikoho k revokaci nepřemlouvá. A upozornil na trestněprávní rozměr celé kauzy, na povinnosti zastupitelů. Podstata spočívá v tom, že zastupitelé nerozhodovali o svém majetku, ale o cizím (městském) majetku, o který by měli co nejlépe pečovat. Po něm se do diskuse přihlásil radní Ivan Fuksa. Sdělil nám, že on a Petr Rotter na RM hlasovali proti navýšení ceny a podpořil revokaci zářijového usnesení. To byl pro řadu zastupitelů docela šok a starosta vyhlásil přestávku.

Po přestávce se hlasovalo a najednou byla celá koalice (opozice také) pro revokaci. Starosta si nicméně neodpustil poznámku, že pokud proti nám Metrostav podnikne kroky a pokud by uspěl, že viníkem budu já. Potom ale vůbec nechápu, proč hlasoval pro revokaci. A nejen to: na FB ve svém příspěvku napsal, že dokonce přemlouval koaliční zastupitele, aby také hlasovali pro revokaci. Nicméně v rámci diskuse ani jednou revokaci nepodpořil, naopak hájil své veškeré dosavadní kroky. Je to takové nepochopitelné, nepřesvědčivé, malé, trapné. Stejně jako postup všech zastupitelů, kteří tvrdě hájili dárek pro Metrostav, ale za chvíli hlasovali obráceně.

V průběhu poměrně bohatého bodu „různé“ se starosta vyjádřil, že jej mrzí, jak nepříjemná atmosféra na jednání ZM panuje. A dokonce řekl něco v tom smyslu, že se zaměstnanci města začínají bát. Jeho sdělení bylo samozřejmě adresováno zlé opozici. Je to ale jako když zloděj křičí: chyťte zloděje. Je to právě přístup koalice k opozici, který vyvolává napětí. A pan Konvalinka v tom hraje prim. Vždyť si vezměme jen toto zasedání ZM. V jeho úvodu si postěžoval, že jeden občan podal žádost o prošetření jeho postupu při řízení ZM. Pan Konvalinka uznal své „neúmyslné pochybení“. Pravdou ale je, že naprosto aktivně bránil občanům na jednání ZM vystoupit. A na závěr tajuplně podotknul, že je mu dobře znám důvod té žádosti, ale že si jej ponechá pro sebe. Další příklad: Zeptal jsem se, zda radní poděkovali Markétě Škodové za její obrovskou námahu spojenou s tím, aby prokázala vážné chyby pana Freiberga při řízení GFD. V důsledku těchto odhalení následně radní ředitele GFD odvolali, ač byli – dle jejich sdělení – doposud s jeho prací spokojeni. Starosta se nedokázal vyjádřit, Míra Peterka jako zodpovědný radní za GFD také ne. Oba měli v popisu práce tyto chyby odhalit a vyvodit z nich důsledky. Trapnou situaci alespoň trochu zachraňoval Petr Rotter, který paní Škodové poděkoval. Podobně jsem se v minulosti dotázal pana Konvalinky, zda se omluvil panu Baráškovi za jeho dehonestaci ve věci rekonstrukce bazénu, když se ukázalo, že upozornění pana Baráška byla správná. Vynuceně se dodatečně starosta omluvil. Proč to nedokáže udělat sám od sebe? Nemá v sobě tu slušnost?

A nakonec zmíním reakci pana Konvalinky na poslední jednání ZM na jeho FB profilu. Dočteme se tam, že to byl on, kdo měl pochybnosti o správnosti hlasování v září ve věci Metrostavu. Byl to on, kdo přemlouval ostatní zastupitele, aby zářijové usnesení revokovali. Byl to on, kdo chtěl větší právní záruky. A jaká je pravda? Taková, že v září navrhoval přidat Metrostavu 14 mil Kč a tvrdě to obhajoval. Byl jsem to já, kdo kritizoval, že jsme neměli právní posudek a vyzval jsem RM, aby jej nechala zpracovat. Musel jsem urgovat své žádosti v této věci, protože zůstaly bez reakce starosty. Byl jsem to já, ne pan Konvalinka, kdo navrhnul na říjnové ZM bod revokace. Na říjnovém ZM v diskusi pan Konvalinka ani jednou nevystoupil s tím, že by bylo správné usnesení ze září revokovat. To mu nicméně nebrání napsat polopravdivé manipulativní sdělení veřejnosti a zároveň vyzývat opozici, aby se chovala slušněji…

Zaměstnanci města se nás opozičních zastupitelů nemají co bát. My všichni zúčastnění na řízení a chodu města se musíme bát neodborného rozhodování, špatných podkladů od RM pro naše jednání, nepochopitelných názorových přemetů. Opozice takové kousky nepředvádí. Ať si pan starosta Konvalinka zamete před vlastním prahem.

                                                                          Václav Dvořák, zastupitel za Spojence

Komentáře