Václav Dvořák: Postřehy ze zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

Květnové zastupitelstvo pro mne bylo raritní v několika bodech. Mj. rouškami, místem konání.  Samozřejmě ale hlavně podivným průběhem. A pro mne i tím, že mi pan Hodrment odmítl nadále zveřejňovat Postřehy na svém webu, kde se mi líbila možnost diskuse se čtenáři. Tak jsem musel najít jiné kanály.

Jednání ZM mělo mnoho bodů a nakonec muselo být dokonce přerušeno. Dva body ale vyčnívaly nad ostatní. Tím prvním byla problematika aquaparku, kdy RM v předloženém materiálu navrhla zahájit zadávací řízení na výběr dodavatele plánovaného aquaparku. Hned v úvodním slovu ale starosta přednesl přesně opačný návrh, který nakonec jednohlasně prošel. Jsem tomu rád, protože se město vyhne nebezpečnému investičnímu dobrodružství v ceně kolem 450 mil Kč, které je nad jeho poměry, a které má daleko k péči řádného hospodáře s veřejnými prostředky. I přes dobrý konečný výsledek má celá anabáze aquaparku nesrozumitelnou pachuť:

Nikdo z vedení radnice neodůvodnil, proč se od léta 2018, kdy bylo vydáno stavební povolení, rok a půl nic nedělo a jen se nechala raketově růst cena plánované akce.

Ještě v lednu 2020 ZM odhlasovalo pokračování v přípravě zadávacího řízení a zastupitelé koalice hájili cenu přes 400 mil Kč jako únosnou. Návrh na zastavení prací měl být projednán již na březnovém ZM, kdy se v době jeho přípravy o epidemii nic nevědělo. Neslyšeli jsme důvody zásadní změny názoru ze strany vedení města, které má nejvíce informací.

I na květnovém zasedání ZM někteří zastupitelé tvrdili, že je tato cena stále zvládnutelná, ale hlasovali nelogicky pro zastavení akce.

Pan Vařeka mne šokoval vyjádřením, že by se dala stavba zaplatit během 3 let. A korunoval to sdělením, že nebýt epidemie, mělo by město na konci roku 2020 na účtech 400 mil Kč. Asi zcela zapomněl, že hlasoval pro rozpočet 2020 se schodkem 135 mil Kč. Stejně tak zapomněl, že v prosinci 2019 tvrdě – proti názoru FV – obhajoval rozpočtový výhled, který při splnění rozpočtu na rok 2020 plánoval na konci roku zůstatek hotovosti města v částce 115 mil Kč.

FV již v minulém roce upozorňoval místostarostu Buršíka, že je potřeba mít v záloze plán B. On to odmítal s tím, že musí plnit usnesení ZM. To mu nikdo nerozporoval. Zároveň mu to ale nebránilo v tom, aby RM varoval před finanční neudržitelností této akce a prosazoval přípravu plánu B. Až k jeho realizaci by RM potřebovala souhlas ZM.

Byl schválen návrh starosty, aby RM na zářijové ZM připravila plán B. Bylo sděleno, že je zámysl jej diskutovat se zastupiteli. Máme zároveň zákon o veřejných zakázkách s jeho lhůtami. Chci tím říci, že nějakou dobrou alternativu lze obtížně připravit během 4 měsíců.

Druhým vzrušivým bodem byla situace kolem FV. Vše začalo docela nevinnou připomínkou paní Humlové, že se jí v plánu práce FV nelíbí, že by byli na jeho jednání zváni zástupci příspěvkových organizací. Cílem setkání mělo být projednat ekonomiku PO – s jasnou vazbou na městský rozpočet. Příspěvky PO totiž tvoří největší výdajovou položku rozpočtu města. Má-li se FV vyjádřit v rozpočtu k této obrovské částce, měl by o jejím vzniku něco vědět. Diskuse k této věci vyústila do tragikomické rozpravy, kdy např. pan Vařeka řekl, že se jedná ze strany FV o plíživé přebírání moci. Vystoupil jsem a řekl, že FV nemá sebemenší pravomoci, že to je jen poradní orgán ZM. Má-li se ale zodpovědně vyjadřovat k ekonomice města, musí o ní mít potřebné informace. FV byl diskutujícími zastupiteli ANO vylíčen jako démon či zednářská lóže.

Toto ale vlastně byla jen rozcvička. V následném bodu mělo dojít k volbě nového předsedy FV, neboť paní Frýbertová z funkce předsedkyně i člena FV odstoupila. Jediným kandidátem byl Marek Školoud z TOP 09, neboť jako jediný člen FV je zároveň zastupitelem, a předsedou může být jen zastupitel. Pan Školoud byl nejprve zkritizován, že dostatečně neobhajoval plán práce FV v předchozím bodu. Diskutujícím zastupitelům za ANO nevadilo, že bývalá předsedkyně paní Frýbertová za celou dobu svého předsednictví FV k jeho práci na ZM nevystoupila ani jednou (pan Školoud ano). Následně se na práci FV snesla sprška kritiky v duchu, že je FV neakceschopný. Pan Vařeka opakovaně řekl, že FV nedokázal splnit ani svůj základní úkol – projednat rozpočet, zatímco stejným rozpočtovým výhledem se zabýval 4x. Jeho vyjádření je příkladem lži a manipulace. V reakci na to jsem mu řekl, že FV se zabýval rozpočtovým výhledem 4x, ale jen proto, protože nám jej ve 4 podobách nasunul do FV pan Buršík s paní Frýbertovou. FV vždy splnil svůj plán jednání a pouze v prosinci hned na začátku svého jednání rozhodl, že nezvládne současně projednat další (naprosto špatnou) verzi rozpočtového výhledu a současně rozpočet.

Diskutující se vyjádřili, že FV je složen z kvalitních odborníků. Zároveň starosta podal návrh na odvolání všech jeho členů. Veškeré řeči okolo byly jen nutnou a smutnou politickou omáčkou. Dá se udělat přímá linka: jste moc kvalitní, mluvíte nám do toho, odvoláme vás. Nebudu zde spekulovat, zda jsem byl hlavním důvodem já, nebo pan Fuksa, nebo předseda z TOP. Já jsem byl členem FV již jednou, za starosty Vacka. Chtěl jsem i tehdy svoji práci dělat odborně a bez politiky, tudíž jsem si tam zažil ústrky. ANO to překonalo a skryté poselství tohoto kroku je zřejmé. Hodně to připomíná čistku v osadních výborech za starosty Řiháka. Je velká škoda, že ANO nevnímá kvalitní FV jako svého velkého pomocníka. Upozornění na chyby je totiž často k nezaplacení. Navíc když život ukazuje správnost přístupů, které FV na svých jednáních prosazoval.

                                                                                                                                             Václav Dvořák

Komentáře