Studenti Gymnázia pod Svatou Horou píší radnímu Váchovi

Budova Gymnázia a ZŠ pod Svatou Horou.

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Nápad Středočeského kraje sloučit obě příbramská gymnázia, ačkoli to není nic nového a v minulosti se o něm již několikrát mluvilo, vyvolal ve městě proměrně velkou vlnu odporu. K samotnému záměru sloučení se již vyjádřil kde kdo, ale ještě ne ti, kterých se tento krok dotkne nejvíce – samotní studenti Gymnázia pod Svatou Horou.

Ti nyní středočeskému radnímu Milanu Váchovi posílají otevřený dopis. Jeho text níže přikládáme.

Vážený pane radní,

jako studenti oboru Gymnázia pod Svatou Horou bychom se rádi vyjádřili k otázce optimalizace gymnázií. Moc dobře si uvědomujeme, že studijní prostředí v našem městě je pro Vás neznámé, a proto bychom Vám tuto situaci rádi přiblížili pomocí metafory, abyste si ji mohl lépe představit.

Prosíme, představte si, že Gymnázium pod Svatou Horou je dálnice, která vede například na sever. Není nijak moc vytížená, ale zato je velmi moderní, upravená a bezpečná. Nedochází zde k mnoha nehodám, protože řidiči, kteří ji využívají, jsou zpravidla velmi ohleduplní.

Gymnázium Legionářů je také dálnice, ale tentokrát vedoucí na západ. Je starší, vypadá využívanější a proto i důležitější, má ale mnohem více proudů, je více vytížená a dochází zde k více nehodám, z nichž některé jsou, bohužel, fatální.

Jistě uznáte, že sloučení obou dálnic není moc moudrý nápad. To, že jsou obě zmiňované cesty dálnice, neznamená, že se dají jednoduše sloučit, už jen proto, že každá vede jiným směrem. Pokud potřebujete bezpečně a s jistotou do města na severozápadě, více vytížená cesta na západ, i když kratší,  je třeba až nevhodná a navíc se zvyšuje pravděpodobnost, že nabouráte. Raději využijete delší cestu přes sever, protože víte, že se dostanete na místo v pořádku a ve stejném čase, neboť nečekáte v koloně a nezdržují vás nehody.

Některé střední školy, učiliště i druhé stupně základních škol si můžeme představit jako silnice I. a II.  třídy. Ty bývají rozbité, pomalejší a ještě k tomu vedou někam úplně jinam.

Pokud tedy v rámci optimalizace potřebujete, aby více lidí využívalo silnice I. a II.  třídy, nabízí se mnohem vhodnější řešení. Kdybyste optimalizovali počet proudů na dálnicích a zároveň zvýšili kvalitu dopravy na daných silnicích, udělali z nich silnice dálničního typu, spousty řidičů se rozhodnou využít tyto cesty.

Nakonec bychom rádi zmínili, že naše republika je údajně demokratická. Pokud jsme se rozhodli jet po dálnici na sever, ale je nám to znemožněno čistě jen proto, že z našeho bydliště vede i dálnice, která směřuje na západ, jako demokracie to moc nezní.

Proto věříme, že se nad naší metaforou alespoň zamyslíte a zjistíte si, jaká je kvalita výuky a prostředí na středních školách v Příbrami.

Děkujeme za Váš čas

Vendula Behúnová

 

K otevřenému dopisu se podpisem připojili studenti Gymnázia pod Svatou Horou:

Iva Holendová

Martina Janíková

Theodora Oudová     

Tereza Vašková

Dominika Šedivá

Kateřina Kuntová

Matěj Korejs

Milan Štajgr

Matěj Šolc

Michaela Vopičková

Natálie Pacltová

Terezie Zatloukalová

Filip Švancar

Veronika Bejčková

Michaela Vochosková

Dominika Hámorská

Adéla Kovaříková

Tereza Kráčalíková

Komentáře