Stát prodává prázdný dům ve Věšíně, pracovníci příbramské pobočky ÚZSVM ho předtím vyklidili

Foto: ÚZSVM Příbram

VĚŠÍN – Úřad zastupování státu ve věcech majetkových poměrně často nabízí k prodeji také nemovitosti. Jedna taková se nyní bude prodávat ve Věšíně na Rožmitálsku.

Pracovníci příbramské pobočky úřadu ve snaze o dosažení maximálního příjmu z prodeje nemovitosti nabyté státem v rámci odúmrtě vyklidili tento velmi zanedbaný dům ve Věšíně vlastními silami. Zajistili tím vyšší nabídkovou cenu, za kterou se dům s přilehlými pozemky bude nabízet široké veřejnosti.

Stát dům získal jako odúmrť po zemřelé ženě, jež nezanechala dědickou závěť a dědicové nebyli dohledáni. Jediným nákladem úřadu tak byla úhrada za přistavení kontejneru a následnou ekologickou likvidaci odpadu. To je ovšem s ohledem na zatraktivnění nabídky a předpokládaný následný vyšší zájem uchazečů výdajem zanedbatelným.  Dům bude veřejnosti nabídnut na webu www.nabidkamajetku.cz.

 

Komentáře