Starosta Jan Konvalinka reaguje na výzvu ODS Pribram

Ve čtvrtek 9. 1. 2020 mi pan zastupitel Peterka doručil písemné usnesení MR ODS, ve kterém vedení města vyzývá, aby přehodnotilo záměr rekonstrukce akvaparku a zároveň změnilo rozpočtový výhled na roky 2021 – 2024.

Na pondělním jednání Rady města jsme zprávu vzali na vědomí. V nadcházejícím jednání zastupitelstva budu detailněji hovořit mimo jiné o tom, co se v současné chvíli dá s rekonstrukcí akvaparku dělat, v jaké se nacházíme fázi a proč je v rozpočtovém výhledu počítáno s úvěrem na akvapark.

Předesílám, že Rada města je vázána rozhodnutím minulého zastupitelstva, které schválilo záměr rekonstrukce akvaparku v nejrozsáhlejší variantě. V tomto duchu jsou konány veškeré přípravné práce. V nejbližších týdnech bude uveřejněna zakázka na dodavatele stavby. Po ukončení výběrového řízení bude známa částka, za kterou bude možno stavbu realizovat. Teprve po tom bude zastupitelstvo hlasovat, zda rekonstrukci schválí nebo neschválí. Každý jeden z pětadvaceti zastupitelů bude hlasovat o budoucnosti akvaparku. Nerozhodne starosta sám, ani jeho kolegové z rady, rozhodnou to všichni zastupitelé. Každý ze zastupitelů, včetně mě, by měl mít pro sebe stanovený finanční limit, jehož překročení by mělo znamenat, že pro rekonstrukci svoji ruku nezvedne.

Rekonstrukce akvaparku je nutnost, na tom se shodneme. Zda se definitivně půjde cestou původně schválené maximální rekonstrukce, nebo se vše vrátí zpět k novému projektování, to se dozvíme až po hlasování zastupitelů, kteří budou rozhodovat se znalostí reálné ceny.

Jan Konvalinka, starosta města Pribram

 

Komentáře