ŘSD do pátku dokončí most, město v pondělí uzavře Milínskou

Milínská ulice.

PŘÍBRAM – Kvůli omezení dopravy v centru města musí cestující využívající městskou hromadnou dopravu pročítat s některými změnami v jízdních řádech. Úprava se týká úplné uzavírky Milínské ulice a přesunu autobusových spojů na trasu přes most u Dolejší Obory, který bude od pátku zcela otevřený pro veškerou dopravu.  

Ředitelství silnic a dálnic do pátku 1. dubna dokončí práce na mostě u Dolejší Obory a otevře ho i pro nákladní a autobusovou dopravu. „Od tohoto dne budou tedy autobusy, které byly doposud vedeny objízdnými trasami, moci využívat běžné jízdní řády,“ uvádí starosta Jan Konvalinka. Podle ŘSD  budou ale ještě v okolí mostu jejich pracovníci provádět dokončovací práce, které by již neměly zasahovat do běžného provozu.

V souvislosti s tím, dojde v pondělí 4. dubna k úplnému uzavření Milínské ulice, kde město provádí výměnu vodohospodářského majetku. Uzavírka se tak dotkne nejen osobní či nákladní dopravy, ale také spojů MHD. Autobusové linky 1A, 3A, B, C, 4A, 10A, B, 19A a školního autobusu vedoucí touto ulici budou jezdit po objízdné trase ulicemi Březnice, Čs. armády a Březnická.

Po dobu uvedené uzavírky nebudou obsluhovány zastávky Milínská-Mixova, Milínská, Milínská-T. G. M., rozc. Pod Kaňkou, Sázky, Barandov s tím, že jako náhradní budou zastávky Hořejší Obora, Čs. armády a nám. T. G. M.

Změna se týká také spojů školního autobusu, u kterého kromě změny zastávek dojde také k posunu času – spoje budou vypravovány o pět minut dříve.

Komentáře