Rekordní návštěvnost na putovní výstavě Hornického muzea Příbram v Německu

Foto: Hornické muzeum Příbram

SRN/PŘÍBRAM – Hornické muzeum Příbram zřizované Středočeským krajem je známé rozsáhlou mezinárodní činností zahrnující mimo jiné i pořádání zahraničních putovních výstav. Mimořádný zájem veřejnosti zaznamenal nedávný expoziční projekt s názvem „Z historie drátěných těžních lan“, který právě skončil v technickém muzeu Ziegeleipark Mildenberg v Braniborsku v SRN.

Od 3. července do konce letošního října tuto výstavu příbramského muzea shlédlo 40 000 návštěvníků a o kladné ohlasy nebyla nouze ani na stránkách německých periodik.

Výstava podle scénáře ředitele muzea Josefa Velfla a Ulricha Haaga zpracovaná v česko-německé jazykové mutaci, doplněná zajímavými vyobrazeními i historickými exponáty, pojednává o geniálním vynálezu a následné aplikaci drátěných těžních lan, které sehrály od poloviny 19. století v dějinách světového hornictví nezastupitelnou roli. „U zrodu tohoto objevu stál roku 1834 v německém městě Clausthal Wilhelm August Julius Albert. Jeho technologie našla záhy uplatnění v Čechách, v mezinárodně významném březohorském rudním revíru a odtud se pak šířila do celého světa. Drátěná lana našla v průběhu dějin využití nejen v hornictví, ale například při konstrukci lanových drah, mostů, jeřábů, výtahů, až po hnací řemeny automobilů,“ připomíná ředitel příbramského muzea Josef Velfl.

K světovým unikátům s drátěnými lany náleží mimo jiné most Golden Gate Bridge v San Francisco nebo visutý most v Brooklinu v New Yorku. U nás známé lanovky na Ještěd, Petřín a další, a dále z pozoruhodných staveb Mariánský most v Ústí nad Labem nebo most na Jižní spojce v Praze a další díla; v neposlední řadě výtahová zařízení v mnoha výškových budovách. Ale na samém prvopočátku to byla drátěná těžní lana používaná v hornictví na Příbramsku. Tato putovní výstava bude od 26. 11. 2021 k vidění v Hornickém muzeu Clausthal-Zellerfeld v Dolním Sasku, SRN.

A kladné ohlasy má výstava i v něměckém tisku:

Komentáře