Rada města navrhuje zachovat stejnou cenu za svoz odpadu jako letos

PŘÍBRAM – Jak jsme už psali, lidé v Příbrami se zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu pro příští rok obávat nemusejí. Nyní tento krok podpořila i rada města, která navrhuje zastupitelstvu ponechat poplatek ve výši 600 korun za osobu na rok.

„Snažíme situaci nekomplikovat dalším navýšením cen. Rada města jednala o návrhu Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a zastupitelstvu doporučuje cenu poplatku ponechat na stávající výši,“ konstatoval starosta Jan Konvalinka.

Tento krok je podle něj možný mimo jiné i z důvodu, že si obyvatelé Příbrami velmi dobře osvojili systém třídění odpadů. Díky tomuto přístupu se může Příbram pochlubit úspěchem v krajské soutěži „My třídíme nejlépe“, kde za rok 2020 získalo druhé místo mezi obcemi nad 10 000 obyvatel.

Komentáře