Sedlčany v následujících letech čeká investice do čističky odpadních vod

Sedlčany.

SEDLČANY – Zhruba investici 30 milionů korun by potřebovala sedlčanská čistírna odpadních vod. To je ale částka vypočítaná ještě podle loňských cen stavebního materiálu, které ale nyní raketově rostou. Ovšem k její realizaci zřejmě dojde nejdříve v roce 2023 nebo i později. A podle vedení města se bude stejně muset rozložit do několika let.

V podstatě půjde o kompletní obnovu celé technologie sedlčanské čističky odpadních vod. „Není vyloučeno, že část se bude muset řešit za pomoci nějakého úvěru,“ dodal sedlčanský starosta Miroslav Hölzel.

Město bude muset v příštím roce kvůli novelizaci vyhlášky Ministerstva zemědělství, kdy musí buď veškeré náklady na provoz a obnovu  vodohospodářského majetku promítnout do ceny nájemného pro jeho provozovatele 1. SčV. a tím potažmo do ceny pro koncové odběratele, či deponovat tuto částku na zvláštním účtu, kdy se jedná o částku 9,9 milionů korun, zřejmě zvýšit cenu vodného a stočného o 15 korun. „Cenou se tak přiblížíme stokoruně za metr krychlový vody,“ doplnil Hölzel s tím, že Sedčany půjdou cestou, kdy do nájmu promítnou jen část nákladů a část sumy uloží na zvláštní účet.

Komentáře