Rada města zrušila výběrové řízení na opravu příbramských lávek

Lávka ve Špitálské ulici.

PŘÍBRAM – O havarijním stavu velké části mostů a lávek na území města se ví od roku 2018. V poslední době město proto nechalo například uzavřít pro pěší dvě lávky přes Příbramský potok, jednu na Flusárně a druhou ve Špitálské ulici. Vyhlásilo také výběrové řízení na jejich opravu. To nyní ale rada města zrušila.

Na své prvním březnovém zasedání rada města rozhodla o vyloučení firmy MS STAVMONT s.r.o z výběrového řízení podle § 122 odst. 7  zákona o veřejných zakázkách, v němž se praví: „Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, buď je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle odstavce 4 možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží, případně, který nepředložil údaje, doklady nebo vzorky podle odstavce 3 nebo 5 nebo výsledek zkoušek vzorků neodpovídá zadávacím podmínkám.“

A dále rada města jednomyslně rozhodla o zrušení veřejné zakázky „Lávky Příbram“ v souladu s § 127 odst. 2 písmenem b) zákona. Tudíž nad dalším osudem příbramských mostů a lávek visí otazník.

Komentáře