Začíná úprava lesíku na Čertově pahorku

Foto: město Příbram

PŘÍBRAM – Jeden z úspěšných projektů loňského ročníku participativního rozpočtu počítá s revitalizací lesíku na Čertově pahorku. Práce na revitalizaci již začaly a od příštího týdne dojde na nezbytné kácení.

V projektu se počítá s odstraněním náletů stromů, vyčištěním plochy lesíka, odstraněním mrtvých stromů a větví. „V části porostu bude proveden výchovný zásah, přičemž budou odstraněny zejména suché, poškozené a nakloněné dřeviny a dále dřeviny, které omezují ostatní perspektivnější dřeviny v růstu. V další části porostu pak bude proveden obnovní zásah s cílem nahradit některé pro tuto lokalitu neperspektivní a nevhodné dřeviny, zejména vzrostlé modříny, jinými perspektivnějšími dřevinami jako jsou habry, javory, dříny a brsleny,“ říká místostarosta Miroslav Peterka.

V době kácení, které zajistí Technické služby Příbram ve spolupráci s Městskými lesy Příbram, s. r. o., je potřeba v dotčené oblasti počítat se zvýšeným hlukem. Novou výsadbu dřevin provedou pracovníci Technických služeb. Revitalizací lesíka vznikne místo pro příjemné procházky lesem téměř v centru města.

Komentáře