Zítra odpoledne se uskuteční tradiční průvod Tří králů

PŘÍBRAM – Zítra Příbram navštíví tři mudrci z východu Kašpar, Melichar a Baltazar. Zároveň bude zahájena i tradiční Tříkrálová sbírka.

Tříkrálový průvod patří ke každoročním městským tradicím. Tři krále na velbloudech doprovodí sbor muzikantů i koledníci dobročinné sbírky Farní charity Příbram. Průvod vedený velbloudicemi Gulčitaj, Šejlou a Jasmínou půjde od budovy radnice přes Jiráskovy sady, Lázeňskou a Pražskou ulici, a skončí na náměstí T. G. Masaryka. Tam se v symbolickém živém Betlémě ukloní malému Ježíškovi a k nohám mu položí zlato, kadidlo a myrhu.

Než průvod vyrazí na cestu, uskuteční se na radnici krátké uvítání se starostou města a místostarosty, a pak podle tradice křesťanských zemí napíše jeden z králů posvěcenou křídou na dveře budovy radnice zkratku K†M†B† doplněnou letopočtem 2017 – jako formuli požehnání pro letošní rok. Účastníci průvodu vyjdou od příbramské radnice v 16 hodin.

Komentáře