Radnice a městský architekt se vyjadřují ke kritice rekonstrukce bazénu platformou Archwars

PŘÍBRAM – Platforma Archwars zveřejnila na svých facebookových stránkách kritiku výběrového řízeni na projektovou dokumentaci příbramského bazénu. Podle nich město nemá připravenou studii, zadání či se pozastavují nad ekonomickou analýzou projektu i přístupem městského architekta k celému projektu. Požádali jsme proto vedení města i městského architekta Jaroslava Malého o vyjádření.

Stránka Archwars uvádí: „Jako zadání jim slouží omalovánky (tzv. handjob), kterým říkají studie. Je to mix ofocených a pastelkou vybarvených výkresů, nepřehledných tabulek, textů s nespočtem překlepů, dezinterpretací a motivačních citátů (třeba od Tomáš Bati) o 106 stranách (nekecám). No, takže zadání vlastně tak trochu nemají. Ale to nevadí, on to někdo nakreslí. Pro jistotu totiž po projektantech chtějí, aby udělali studii novou (sice tedy neví jakou, ale to je jedno)“. Od vedení města jsme dostali následující odpověď. „Skici uvádějí možnost rozvoje a ilustrují míru rekonstrukce a rozsah přístaveb. Nejedná se o definitivní podobu, ta by měla vyplynout ze studie, která bude součástí dodávky vybraného projektanta. Skici slouží pouze k tomu, aby bylo možné alespoň zhruba spočítat základní ekonomické údaje a zadat studii spolu s projektem. Podrobná studie včetně předepsaného počtu vizualizací bude součástí projektové dokumentace,“ uvedla tisková mluvčí příbramské radnice Pavlína Svobodová.

Své vyjádření ke skicám uvedl i městský architekt. „Skici pana Ing. Macka, který se mimo jiné podílel na koncepci řady bazénů a aquaparků v ČR, beru jako podklad k finální studii. Pomohly veřejnosti a zastupitelům města nastínit možnosti rozvoje a prezentovat představu o budoucí velikosti aquaparku. Do těchto skic byly zapracovány i připomínky z participační ankety mezi veřejností a z veřejného projednání. Výsledná podoba aquaparku vyplyne ze studie stavby, nikoliv ze skic. Skici pana Ing. Macka splnily to, co jsme od nich očekávali,“ vysvětlil architekt Jaroslav Malý.

Součástí kritiky projektu byla na stránce Archwars také ekonomická analýza celého projektu. „Součástí zadání je i ekonomická analýza. Ani ta nevzbuzuje důvěru, jelikož tvrdí, že akvapark bude v zisku 7 milionů ročně a rozvojová investice 240 milionů se vrátí za 10,5 roku – v ČR, kde jsou akvaparky tradičně černou dírou do městských rozpočtů. No tak snad se nikdo neseknul a držíme palečky, aby se v Příbrami lidi hodně chodili koupat,“ uvádí se na sociální síti. „Provozně ekonomická analýza se zabývala několika variantami rekonstrukce s dopadem na provozní náklady a budoucí výnosy, eventuelně ztráty.  Tato analýza byla zpracována zcela profesionálně a počítá se všemi možnými provozními náklady. Vychází i z průzkumu obdobných zařízení, která prošla rekonstrukcí. U těchto zařízení nás zajímala mimo jiné i návštěvnost před a po rekonstrukci. Na základě všech těchto dat byl sestaven propočet výnosů a ztrát. Více najdete v Provozně-ekonomické analýze, která je volně dostupná,“ konstatovala tisková mluvčí Pavlína Svobodová. Pdorobnosti na http://pribram.eu/aktualni-temata/modernizace-pribramskeho-aquaparku-1.htmlProvozně-ekonomická analýza byla zpracována Ing. Radkem Steinhaizlem, protože on se jako jeden z mála lidí ekonomikou obdobných zařízení zabývá a rovněž se podílel na výstavbě a řízení aquaparku, který nebyl ztrátový,“ doplnil městský architekt Jaroslav Malý.

 

Komentáře