Peníze z trestné činnosti pomohou jejím obětem

PŘÍBRAM – Úřadu zastupování státu ve věcech majetkových v Příbrami připadl v souvislosti se spáchaným trestným činem finanční obnos ve výši 28 000 korun.

Žena, která přechovávala a distribuovala pervitin, byla zadržena policií a za tuto trestnou činnost , společně s přečiny týrání osoby žijící ve společném obydlí a výtržnictví byla odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let. Státu současně propadly i věci týkající se této trestné činnosti, mezi jinými i finanční obnos ve výši 28 000 Kč.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek nabytý státem v přímé souvislosti se spáchaným trestným činem, bude celý obnos převeden na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti. To prostřednictvím Probační a mediační služby z takto získaných prostředků zajišťuje pomoc obětem trestných činů. Nárok na finanční pomoc k překlenutí zhoršené sociální situace, nastalé po spáchání trestného činu je zakotven v zákoně o obětech trestné činnosti,“ uvedla příbramská pobočka ÚZSVM na svých webových stránkách.

Komentáře