Jiří Schmidt reaguje na kritiku opravy sochy sv. Jana Nepomuckého Karla Urbana

Stav sochy těsně před její obnovou.

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Před časem Karel Urban otevřel diskuzi na téma opravy sochy sv. Jana Nepomuckého na Březových Horách. Nyní se k tématu vyjádřil další obyvatel Březových Hor, Jiří Schmidt.

Socha sv. Jana Nepomuckého na Březových Horách

1) Historie sochy

Zhotovitel: Knížecí Hanauské železárny Komárov, 1901

Objednatel: Město Březové Hory

Autor modelu sochy: Profesor Popp

Cena sochy: 2.195,92 korun – zaplaceno ze sbírky věřících a peněz města

Záruka: Po všechny časy musí být o sochu postaráno – dalo Město Březové Hory

Socha slavnostně posvěcena 16.5. 1901

 

1939 – oprava sochy stavitelem Bělkou ( nákladem 1.550,-Kč )

1961- socha odstraněna městem Příbram, sloupky + řetěz + litinový podstavec s nápisem dány do sběru, vlastní socha „načerno“ odvezena z iniciativy místních věřících místo na skládku šrotu na Březohorský hřbitov a tam opřena o zeď – je tedy otázkou, zda je tedy v současné době vlastníkem sochy Město Příbram či Římskokatolická farnost Březové Hory

Až do roku 1989 socha rezla a chátrala, řada součástí vzala za své (ratolest, kříž, svatozář…). Socha byla z iniciativy Společnosti občanů a přátel Březových Hor převezena do Prokopského kostela, kde byla členy Společnosti ( zejména panem Miroslavem Etrychem) zcela bezplatně opravena a renovována (pískování, očištění, nátěr,…). Podstavec pro sochu byl vytvořen betonový a je obložen tzv. terasem. Projektanty obnoveného podstavce jsou Ing. Arch. Cvrček a Ing. Arch. Matějka. Náklady na podstavec a jeho stavbu činily 66.000,-Kčs ( přispěly RD Příbram 34.000,-, sbírka občanů Bř.Hor 18.000,-, firma Alva 6.000,-, Město Příbram 8.000,- )

30.6. 1991 – socha slavnostně vysvěcena biskupem Antonínem Liškou

2) Postup opravy sochy v roce 2022

Postup je téměř shodný s postupem opravy v roce 1991

  1. a) odmontování odnímatelných částí, jejich očištění a nátěr
  2. b) čištění sochy pískováníma tlakovou vodou, ruční čištění
  3. c) nátěr základovou barvou na litinu a provedení vrchního nátěru (barva antracitová)
  4. d) namontování odnímatelných částí

V současné době probíhá oprava zděné části podstavce.

3) Závěr

Článek pana Karla Urbana (portál Zprávy Příbram) vychází z absolutní neznalosti historie sochy a jeho nápady se „zakonzervováním“ neexistující historické patiny naolejováním jsou úplným diletanstvím. Právě realizovaný postup očištění umožnil zvýraznění jemných detailů na soše, což je nyní na první pohled každému patrné. Renovace sochy sv. Jana Nepomuckého probíhá přesně v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče. A na úplný závěr ještě jedna zcela zásadní věc: Socha sv. Jana Nepomuckého není kulturní památkou ve smyslu památkového zákona, pouze se nachází v památkovém ochranném pásmu areálu dolu Ševčiny, dolu Vojtěch a strojovny dolu Anna. Ted kdyby tato socha nestála v tomto ochranném pásmu, ale třeba na Březohorském sídlišti, tak se k její opravě či renovaci (nebo dokonce odstranění) památkáři vůbec nebudou vyjadřovat. Socha tedy nemá velkou historickou cenu z hlediska památkového, ale má nesmírnou cenu zejména pro věřící a všechny občany Březových Hor.

Jiří Schmidt,

Společnost občanů a přátel Březových Hor

Komentáře