Zastupitelé budou dnes jednat o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva

PŘÍBRAM – Dnes odpoledne se na prvním řádném zasedání sejdou noví zastupitelé města pro volební období 2022 – 2026. Na programu mají pouhou dvacítku bodů. Nicméně se dá u některých očekávat živá diskuze.

Na začátku zasedání by měl slib zastupitele složit ještě Václav Dvořák, který na ustavujícím zasedání chyběl. Dále by se mezi prvními body měl schvalovat jednací řád zastupitelstva, odměny neuvolněných členů zastupitelstva, nebo zřízení kontrolního a finančního výboru či zřízení osadních výborů. „Je zajímavé, že v mnoha jiných městech a obcích tohle všechno zvládli zvolit a odsouhlasit už na ustavujícím zasedání, nechápu, proč u nás to musí být jinak,“ podivuje se novopečený zastupitel za Šanci pro Příbram Aleš Barášek.

Dále se budou zabývat například bodem s názvem Uzavření dohody o vzdání se práva náhrady škody u Čekalíkovského rybníku, pak je na programu několik žádostí o individuální dotace a prodeje či směny pozemků.

Zasedání zastupitelstva se koná už na tradičním místě v zasedacím sále bývalého ředitelství Rudných dolů v tradičním čase od 16 hodin a přenos z něj bude k vidění online na Youtube.

Komentáře