Pamětní deska rudoarmějce přemístěna na hřbitov po odhalení nepravdivých informací

Odhalení desky v roce 1978. Foto: archiv města Dobříš

DOBŘÍŠ – Po dlouhých 45 letech od svého původního umístění byla pamětní deska nadporučíka Alexandra Fjodoroviče Saveljeva, rudoarmějce, přemístěna z místa u dobříšského zámku na místní hřbitov. Deska dosud uváděla, že Saveljev padl v květnu 1945 v boji proti fašismu, avšak nová objasnění ukázala, že jeho smrt byla následkem dopravní nehody po skončení 2. světové války v Dobříši.

Ukázalo se, že smrt ruského vojáka byla v 70. letech minulého století tehdy komunisty propagandisticky zneužita. Dobříšská radnice tak památník na čestném místě u vchodu do zámku dále nechce. „Nápis na pomníku, který uváděl, že padl v boji proti fašismu, je zavádějící a sloužil pouze pro účely propagandy,“ potvrdili historikové.

Rada města Dobříše jednohlasně rozhodla o přemístění pamětní desky, aby tak zachovala pravdivý pohled na historii obce. Tato opatření jsou součástí širšího úsilí o objektivní pochopení minulosti, a představují další krok po odejmutí čestného občanství Klementu Gottwaldovi v roce 2019 a položení kamenů zmizelých pro připomínku židovských spoluobčanů zavražděných během holocaustu v roce 2021.

Starosta Dobříše, Pavel Svoboda, vysvětlil rozhodnutí radnice: „Snažíme se nyní na historii dívat objektivně a věříme, že pamětní desky bez historického opodstatnění nepatří do centra města. Přemístěním desky nadporučíka Saveljeva navazujeme na naše předchozí kroky směřující k zachování pravdivého pohledu na historii Dobříše.“

Podpora přemístění desky je doložena i slovy vojenského historika, plukovníka Eduarda Stehlíka, který zdůraznil význam zachování pietních míst pro padlé vojáky Rudé armády. Současně však upozornil na významný rozdíl mezi těmito místy a veřejnými prostory, kde se nacházejí pomníky jako symboly vlivu. „Ruská federace chápe tyto pomníky jako své hraniční kameny, což je důvod, proč by měly být přesunuty do pietních míst,“ řekl Stehlík.

Nové umístění pamětní desky na hřbitově zajistí důstojné zachování památky na padlého vojáka a umožní návštěvníkům uctít jeho památku v soukromí a klidu.

Alexander Fjodorovič Saveljev se narodil 15. června 1921 v obci Rešetino (ve skutečnosti se obec jmenuje Reščino) v Gorkovské oblasti, která se nachází poblíž Omsku. Po napadení Sovětského svazu Německem byl mobilizován a od roku 1943 bojoval na frontě. V následujícím roce utrpěl zranění a po uzdravení nastoupil jako velitel střelecké roty 745. pěšího pluku, 141. střelecké divize, 1. gardové armády, 1. ukrajinského frontu. Za účast v nesčetných bojích získal několik vyznamenání, včetně titulu Hrdina Sovětského svazu a dosáhl důstojnické hodnosti nadporučík.  Zemřel při dopravní nehodě v Dobříši mezi 12. a 20. květnem 1945.

Komentáře