Od prvního července zdraží voda v Dobříši

DOBŘÍŠ – Voda v Dobříši bude dražší. Zvýšení ceny odsouhlasila rada města na svém jednání dne 15. června a rozhodla o zvýšení ceny vodného a stočného ze současných  82,25 Kč/m3  na 97 Kč/m3. Zvýšení ceny představuje částku 43 Kč na osobu za měsíc.

Důvodem navýšení částky je nedostatek finančních prostředků na obnovu vodohospodářského majetku města. „Aktuální nákladová cena vody při plném plnění fondu obnov činí 116,58 Kč/m3. Tato částka je vypočítávána každý rok podle metodiky Ministerstva zemědělství. To je skutečná cena vody, kterou bychom v Dobříši měli platit. V současnosti ale platí občané za vodné a stočné výrazně méně, jen 82,25Kč/m3. To ve svém důsledku vede k tomu, že město nemá prostředky na potřebné investice do obnovy vodohospodářské infrastruktury,“ uvádí k rozhodnutí rady dobřííšský starosta Pavel Svoboda.

Plán obnovy Dobříš v letošním roce plní jen ve výši 48 %. Celková částka pro financování obnovy složená z příspěvku města a příspěvku Vodohospodářské společnosti by měla být ve výši 15,6 mil Kč, ale letos je to pouze 7,5 mil Kč. „Tímto přístupem by nám vodohospodářská infrastruktura zastarávala, množily by se havárie a zvyšovaly ztráty vody v potrubí,“ dodává dobříšský starosta.

Od 1.7.2021 tak budou na Dobříši platit tyto ceny vč. 10% DPH:

Vodné                  58,74 Kč/m³

Stočné                 38,26 Kč/m³

Celkem                97,00 Kč/m³

 

Komentáře