Na mostě u Staré Huti se pracuje na nové hlavní nosné konstukci

Foto: ŘSD

PŘÍBRAMSKO – Ředitelství silnic a dálnic zahájilo na začátku dubna práce na stavbě nového mostu na dálnici D4 u Staré Huti. Stavební práce mají trvat 360 kalendářních dnů.V rámci stavby bude nynější most zdemolován a na jeho místě bude postavený nov monolitický most s upravenými rozpětí oproti mostu, který se stojí na místě nyní.

V současné době byla dokončena demolice mostu v levém jízdním pásu dálnice ve směru na Prahu. „Vybetonovali jsme mostní nové opěry a pilíře, které mají proti původním odlišný tvar a jsou posunuté v jiné poloze.  Aktuálně probíhají práce na nové hlavní nosné konstrukci. Dokončuje se skruž a probíhá montáž bednění,“ prozradil Martin Buček z tiskového oddělení ŘSD s tím, že bude následovat armování nosné konstrukce, abychom koncem července zahájili v souladu s harmonogramem její betonáž. „U mostu tak dojde nejen ke změně rozpětí mostu, ale také ke změně konstrukce z prefabrikované na monolitickou. Betonáž bude probíhat v konečné výšce s tím, že konstrukce se po odbednění spustí na již osazená ložiska mostu,“ dodal.

Komentáře