První etapa opravy Pražské ulice v Dobříši míří do finiše

I. etapa opravy hlavního silničního tahu městěm - Pražské ulice

DOBŘÍŠ – Vedení města Dobříš plánuje pro letošní rok plánuje dokončení rekonstrukce hlavní Pražské ulice v centru měst. Stejně jako v jiných městech i jsou na Dobříši finanční prostředky z důvodu pandemie omezené.

Rozpočet města se pro letošní rok musel hodně krátit, ale i tak je podle zpráv z vedení města v plánu mnoho rekonstrukcí, oprav, projektů a dalších investičních akcí, které mají život a prostředí ve městě nejen vylepšit, ale také zkvalitnit.

Rekonstrukce Pražské ulice je jednou z nejdůležitějších investičních akcí v Dobříši za posledních několik let. „První etapa oprav se pomalu blíží ke svému konci a jakmile počasí dovolí bude položena finální asfaltová vrstva v úseku od světlené křižovatky k dobříšskému zámku, dokončí se napojení na parkovací plochy a vjezdy do okolních ulic,“ říká starosta Dobříše Pavel Svoboda.

Následovat bude druhá etapa rekonstrukce v časti od světelné křižovatky na křížení ulic Fričova / Františka Průši. Spolu s vozovkou se budou rekonstruovat také chodníky po obou stranách Pražské ulice, včetně „alejky“ a prostoru v okolí budovy radnice.

Komentáře