V Dobříši dokončují bezbariérový denní stacionář

Foto: město Dobříš

DOBŘÍŠ – Jednou z největších investičních akcí v Dobříši v letošní roce je projekt sociální služby denního stacionáře v domě s pečovatelskou službou. Stavební práce na jeho výstavbě jsou téměř u konce a termín oficiálního slavnostního otevření se  blíží.

Stavba nového denního stacionáře v budově s pečovatelskou službou na Dukelském náměstí začala letos v květnu. V rámci projektu došlo k úpravě části přízemí budovy, tak aby zde vznikly nové prostory s vybavením pro aktivní trávení času nejen klientů pečovatelské služby. „Nejprve na místě probíhaly více než měsíc jen bourací a zemní práce, po kterých následovala samotná výstavba. Vytvořena byla denní místnost, odpočinková místnost, kuchyňka, sociální zařízení s toaletou a zázemím. Kompletně nové jsou podlahy, topení, rozvody elektřiny. Vznikla i zbrusu nová prádelna vybavená pračkami a mandlem. Součástí projektu je také relaxační zóna v atriu budovy. Nyní už postupně stavební práce finišují a denní stacionář se začne postupně vybavovat novým nábytkem a dalším zařízením do kuchyně či koupelen,“ příblížil postup prací dobříšský místostarosta Tomáš Vokurka.

Město do projektu investovalo celkem 7 100 000 Kč vč. DPH. Na výše uvedené stavební práce pak byla poskytnuta dotace z Místní akční skupiny Brdy–Vltava: IROP – Sociální Infrastruktura II, ve výši 3 137 850 Kč. K oficiálnímu otevření nového a moderního denního stacionáře by v Dobříši mělo dojít od ledna přítího roku.

Služba denního stacionáře v Dobříši do této doby chyběla

Z analýzy, kterou si město nechalo vypracoat v rámci podání žádosti o dotaci, vyplynulo, že podobná sociální služba se v blízkém okolí Dobříše nevyskytuje a pro cílovou skupinu je potřebná. Díky zavedení této služby nebudou nyní osoby se sníženou soběstačností a jejich pečující dojíždět do vzdálených míst a uleví se jim tak časově, finančně i organizačně.

Služba denního stacionáře v Dobříši bude zaměřena na cílovou skupinu osob od 26 let, horní věková hranice není stanovena. „Jedná se o osoby se sníženou soběstačností v základních životních schopnostech a dovednostech z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění neinfekčního charakteru, včetně neurodegenerativních poruch, vaskulárních onemocnění či Alzheimerovy nemoci. Provozní doba stacionáře je od sedmi ráno do půl čtvrté odpoledne a po domluvě je možnost prodloužené provozní doby. Maximální okamžitá kapacita je šest osob,“ upřesňuje nová ředitelka Pečovatelské služby města Dobříše Dagmar Mášová.

Úhrada za poskytování základních sociálních služeb a úkonů bude stanovena na 135 Kč za půldenní aktivizaci a dále se bude hradit spotřebovaný čas za skutečné využití úkonu podle míry soběstačnosti uživatele. Uvedené ceny jsou bez stravy. Obědy lze doobjednat v rámci provozu.

Ředitelka DPS Dobříš Dagmar Mášová. Foto: město Dobříš

„Klienti mají možnost na úhradu služby použít příspěvek na péči. O tento příspěvek je nutné žádat na Úřadu práce a dle potřebné míry pomoci v běžných denních činnostech je přidělena adekvátní výše příspěvku (od prvního stupně: 880 Kč, 4 400 Kč, 12 800 Kč, 19 200 Kč dle míry snížené soběstačnosti),“ dodává ředitelka Pečovatelské služby města Dobříše.

Denní stacionář Kratochvíle v Dobříši bude primárně sloužit občanům z ORP Dobříš, kteří budou mít před klienty ze vzdálenějších lokalit přednost, ale i klienti z dalších míst budou mít možnost služeb stacionáře využít, budou-li spadat do cílové skupiny a budou-li ve stacionáři volná místa.

Komentáře