Radnice chce zapojit občany do rozhodování o části rozpočtu města

Příbramská radnice

PŘÍBRAM – O tom, jak nakládat s městskými penězi má každý jinou představu. Někdo by chtěli opravit například rozbitý chodník nebo silnici, jiný by raději nechal postavit dětské hřiště nebo nová parkovací stání. Co obyvatel města to názor.  

Doposud lidé mohli přednášet své návrhy zastupitelům nebo osadním výborům. Nyní přichází novinka – participativní rozpočet – kdy by o realizaci podobných nápadů mohli rozhodnout sami občané. „Participativní rozpočet umožňuje občanům využít vyčleněný objem peněz z rozpočtu města na uskutečnění projektů, které si lidé sami vyberou,“ vysvětluje vedoucí odboru kancelář města Zuzana Kučerová s tím, že příbramská radnice vymezí z městského rozpočtu pro pilotní ročník 2018 částku ve výši jednoho milionu korun. „Pokud návrh schválí zastupitelé při jednání o rozpočtu, začne projekt participativního rozpočtu už po Novém roce. Může být pak uskutečněno libovolné množství nápadů, jen nesmí překročit finální sumu,“ dodává.

Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti města i jak se mohou na vylepšení města podílet. Celý proces je následující: obyvatelé radnici překládají návrhy, co by se za vyčleněné peníze mělo v Příbrami vylepšit a vybudovat. Radnice následně podané návrhy posoudí z pohledu realizovatelnosti. Nejdůležitější částí je veřejné hlasování o tom, které návrhy má město realizovat.

„V případě, že máte nápad, jaká veřejná místa by si zasloužila upravit, předložte jej a zapojte se do rozhodování o části rozpočtu města. Může se jednat například o květinovou výsadbu, instalaci laviček, osvětlení, doplnění herních prvků či zvýšení bezpečnosti,“ vyzývá starosta města Příbrami Jindřich Vařeka. Podle něj budou důležitými základními podmínkami realizace, zda se jedná o veřejné prostranství, na pozemku ve vlastnictví města Příbram a také proveditelnost a dodržení finančního objemu.

Na druhou stranu hrozí, že se do tohoto projektu zapojí pouze tzv. „věční stěžovatelé“, kteří tak dostanou další hračku na zahrnování radnice svými nápady a podobně. Obdobně může skončit i veřejné hlasování, které ovládnou pouze tito lidé, protože veřejnost příliš zájmu o věci veřejné v posledních letech nejeví.

Komentáře