Kraj plánuje uvolnit přes 7 milionů korun pro školku v Třebsku

STŘEDNÍ ČECHY/TŘEBSKO – Krajští radní projednali a doporučili zastupitelstvu schválit žádost obce Třebsko o dotaci na rekonstrukci a výstavbu mateřské školy. Celkem 7,1 milionů korun bude v případě kladného stanoviska zastupitelů uvolněno z krajského Infrastrukturního fondu. Již na konci října zastupitelé také rozhodli o poskytnutí financí na školské projekty v Ondřejově a Žižicích.

Dotaci lze poskytnout na projekty, které splňují účel vymezený v tematickém zadání „Podpora rozvoje a obnovy základních a mateřských škol“. Tyto projekty musí být zároveň spolufinancovány z jiných veřejných zdrojů. Poskytnutím dotací chce Středočeský kraj ulevit obcím a snížit jejich finanční zatížení při realizaci náročných projektů v oblasti školství. „Uvědomujeme si, jaké starosti jsou spojené s nedostatečnými kapacitami ve školách a školkách. Bohužel nemáme prostředky na to, abychom mohli stavbu nových tříd a škol kompletně financovat, nicméně se chceme na spolufinancování těchto projektů podílet,“ vysvětluje středočeská hejtmanka Petra Pecková.

Třebsko dotaci využije na rekonstrukci a výstavbu mateřské školy. Stavební práce již v dané lokalitě probíhají, přičemž celkové náklady na projekt dosahují téměř 30 milionů Kč. Projekt je současně podpořený ze státního rozpočtu Ministerstva financí v podprogramu „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působností obcí.

Řešení nedostatečných kapacit škol a školek považuje Středočeský kraj za jednu ze svých priorit. „Je jasné, že bez pomoci státu se obce neobejdou, a proto chceme i nadále usilovat o to, aby bylo ve státních dotačních programech alokováno maximum financí tak, aby obce mohly své kapacity navyšovat. I na příští rok však počítáme s podporou školských projektů z našeho Infrastrukturního fondu,“ dodává náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar.

Komentáře