Cetyně má šanci získat letos už druhou dotaci od Středočeského kraje

Budova Středočeského kraje v Praze.

STŘEDNÍ ČECHY – Rada Středočeského kraje projednala dalších 13 žádostí o dotaci na rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel a doporučila je zastupitelstvu ke schválení. Na projekty bude ze Středočeského Fondu obnovy venkova využito téměř 7 milionů korun. Největší dotace ve výši 1,3 milionů korun by měla putovat na výstavbu chodníků v obci Bradlec.

Mezi podpořené akce s největší dotací patří také projekt rozšíření vodovodu v Ondřejově (1 188 430 Kč), rekonstrukce komunikace v Bratronicích (936 000 Kč) či stavba chodníku v obci Všestary (920 000 Kč). Další dotace v případě schválení zastupitelstvem poputuje například i do Krušovic, a to na pořízení elektronické úřední desky. Celkem 200 000 Kč by mělo sloužit na výměnu oken a vstupních dveří na obecním úřadě v Zbenici. Obec Oseček pak žádá pro svůj obecní úřad dotaci na nový zdroj vytápění (86 810 Kč). „Je nutné si totiž uvědomit, že situace zejména malých obcí v okamžiku, kdy mají investovat, není vůbec jednoduchá. Proto mám radost, že obcím můžeme z našeho rozpočtu na rozvoj přispívat. Současně bych rád vyzval další obce v kraji, aby se do dotačního programu se svými projekty přihlásily,“ uvádí náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar.

O nejnižší dotaci (50 000 Kč) si žádá obec Cetyně na zpevnění hráze rybníka žulovými kameny a další úpravy okolí. „V případě obce Cetyně se jedná o druhou žádost v rámci tohoto programu, po jejímž schválení dočerpá obec se 160 obyvateli maximální možnou podporu z tohoto programu ve výši 200 tisíc Kč. V říjnu jí byla zastupitelstvem schválena dotace ve výši 150 tisíc Kč na zakoupení nového multifunkčního traktoru s příslušenstvím. Rád bych proto upozornil na to, že obce mohou žádat o dotaci v průběhu platnosti tohoto programu až třikrát tak, aby vyčerpaly maximální výši dotace,“ vysvětluje náměstek Kašpar.

Poskytnutí dotací vychází z Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova. Program je vyhlášen na čtyři roky a obce z něj mohou získat 1000 Kč na jednoho obyvatele a využít je na jakoukoli obecní infrastrukturu. Menší obce (do 199 obyvatel) mohou žádat o maximální dotaci 200 000 Kč. Celkový objem finančních prostředků na celé čtyřleté období činí 578 milionů korun.

Informace ohledně Středočeského Fondu obnovy venkova 2021-2024 pro obce do 2000 obyvatel naleznou žadatelé na webu Středočeského kraje.

Komentáře