Betlém od příbramských vězňů zdobí hlavní sál Senátu ČR

Foto: Věznice Příbram

PŘÍBRAM/PRAHA – Velký dřevěný betlém s téměř čtyřiceti keramickými figurkami předali ve čtvrtek 26. listopadu zástupci Vězeňské služby ČR v čele s náměstkem generálního ředitele pro vzdělávání a odborné zacházení Simonem Michailidisem horní parlamentní komoře. Betlém vyrobili odsouzení z věznice Příbram a bude po celou dobu adventu a vánočních svátků umístěn přímo v hlavním jednacím sále senátu.

Celý betlém byl kompletně vyrobený odsouzenými v rámci jejich zájmových aktivit. Na jeho výrobě se aktivně podíleli tři příbramští vězni. Použité materiály při jeho výrobě bylo pouze dřevo, kartonový papír a různé druhy keramických hmot. Zhruba padesátikilový betlém o velikosti 150 x 85 cm zdobí okolo 40 postav lidí či zvířat.  Vrchní část betlému zdobí verš z Janova evangelia: “Tímto způsobem, protože Bůh tak miloval svět, že dal jediného svého Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

Také příběh vzniku betlému je zajímavý. Loni v prosinci viděla senátorka Hana Žáková při své návštěvě příbramské věznice betlém vyrobený odsouzenými pro známé poutní místo Svatou horu u Příbrami. Betlém se jí velmi zalíbil a proto požádala, zda by vězeňská služba mohla pro senát vyrobit podobný betlém. Výroba betlému trvala od března do srpna letošního roku. „Velmi jsme přivítali možnost prezentovat práci našich zaměstnanců a chovanců a je nám ctí, že to může být právě na tak zásadním místě jako je půda horní komory parlamentu České republiky,“ řekl ředitel příbramské věznice Petr Červený. 

Betlém bude po celou dobu adventu a vánočních svátků zdobit hlavní jednací sál a našim zákonodárcům navozovat sváteční atmosféru.„Pro štěstí, jsou v Betlému do studny pod vodní hladinu vloženy dvě mince, jsou to izraelské šekely,“ doplnila tisková mluvčí věznice Milena Palková. 

I samotní vězni jsou na své dílo náležitě hrdí. „Jsme velice rádi, že se nám povedlo, vyrobit takovýto betlém a jsme pyšní, že bude zdobit Senát. Práci na betlému jsme měly rozdělenou, každý jsme vyráběli něco jiného, ale vzájemně jsme spolupracovali. Někdo vyráběl figurky, domečky jiný zase podklady a vznikl opravdu krásný betlém,“ uvedli odsouzení, kteří se na výrobě betlému podílely a rádi se se svým výrobkem a jeho úspěchem pochluvbí i svým rodinám.

 

Komentáře