Místostarostka pomůže zajistit sítě pro hřiště Na Cvičně

Místostarostka města Zorka Brožíková.

PŘÍBRAM – Kolem hřiště Na Cvičně na Březových Horách je opět živo, neboť po dohodě zástupců osadního výboru a dobrovolníků, kteří začali letos s jeho obnovou, s vedením města to vypadá, že se blýská na lepší časy.

Členové osadního výboru z Březových Hor se setkali s místostarostkou Zorkou Brožíkovou a jednali o postupu dalších prací. Ta mimo jiné přislíbila, že zajistí nákup ochranných sítí a sítí do branek. „Při setkání bylo také na základě návrhu paní místostarostky dohodnuto, že náklady na ochranné sítě a na sítě do branek uhradí ze své místostarostenské rezervy, za což jí velice děkujme,“ řekl předseda osadního výboru Tomáš Mosler.

Dále se obě strany domluvily, že v nejbližší době technické služby přivezou 20 kubíků písku, který se srovná v rámci další z veřejných brigád a technické služby pak povrch uválcují. Dodají také chybějící vstupní branku a ve spolupráci s dobrovolníky natřou konstrukce na ochranné sítě a branky. Připraví také tyče na konstrukci fotbalových branek. „Ty pak na vlastní náklady svaří člen osadního výboru Jan Horák, který po uvedení hřiště do provozu bude i jeho dobrovolným správcem,“ doplnila členka Osadního výboru Březové Hory Markéta Škodová.

Hřiště Na Cvičně na Březových Horách.

Komentáře