Bude parkovací dům v Příbrami dražší?

PŘÍBRAM – Parkovací dům na autobusovém nádraží možná bude dražší než se předpokládalo. O navýšení ceny rozhodli zastupitelé na svém zářijovém zasedání. Nicméně je také možné, že se toto téma vrátí na říjnové zasedání. Důvodem by mohly být podněty od Tomáše Moslera, právníka Marka Dvořáka a zastupitele Václava Dvořáka (Spojenci).

Jedná se celkem o částku sedm milionů korun, nad níž visí otazník. Zastupitelstvo toto navýšení po bouřlivé dvouhodinové diskuzi schválili na svém zářijovém zasedání. Firma Metrostav, která parkovací dům na příbramském autobusovém nádraží staví, požadovala navýšení ceny celkem o 14 milionů z důvodů války na Ukrajině, covidových opatření a samozřejmě také v důsledku toho zdražení stavebních materiálů. Nakonec se zástupce firmy a vedení města shodlo na návrhu radního Petra Rottera (ANO), na poloviční částce. Jak Rotter na zastupitelstvu uvedl: „Polovinu bude tratit Metrostav a polovinu město.“

Nicméně opoziční zastupitel Václav Dvořák zástává názor, že firma podepsala s městem smlouvu s pevnou částkou, za níž stavbu postaví, tudíž na navýšení ceny nemá nárok a o jejích požadavcích by měl rozhodnout soud. „V pondělí 18. září jsem starostovi města Janu Konvalinkovi žádost o zařazení revokace usnesení zastupitelstva ohledně navýšení ceny díla u parkovacího domu jako řádného jednacího bodu říjnového jednání zastupitelstva,“ konstatoval Václav Dvořák s tím, že pro něj má dva důvody. Jednak podezření na porušení zásad péče řádného hospodáře a možná i trestný čin porušení povinností při správě cizího majetku a pak také již po zasedání probíranou předčasně ukončenou diskusi k tomuto bodu a s tím související porušení jednacího řádu zasedání městského zastupitelstva.

Václav Dvořák spolu se žádostí také opětovně doručil podání, v němž žádal o vyhotovení právního posudku smluvního advokáta města ohledně žádosti firmy Metrostav na zvýšení ceny díly za parkovací dům.

Podobné výhrady mají k celé záležitosti také Tomáš Mosler a advokát Marek Dvořák. Oba chtěli k tomuto budou vystoupit v září na zasedání zastupitelstva, ale to jim nakonec nebylo umožněno. Více o tom ZDE. Nicméně 19. září se přímo na radnici sešli se starostou, několik azastupiteli a právníkem města, aby jim předložili své výhrady k požadavku Metrostavu. „Na schůzce jsem, s doplněním od Marka Dvořáka, předestřel řadu argumentů, na jejichž základě lze důvodně uvažovat o tom, aby inflační dodatek nebyl podepsán. Právní pozice města v dané věci je dle našeho názoru silná. Jsme přesvědčeni o tom, že město by nemělo požadovanou částku vyplatit,“ uvedl po schůzce Tomáš Mosler s tím, že jednání zakončil starosta slovy v tom smyslu, že účastníci schůzky mají o čem přemýšlet.

Naopak podle místostarosty Vladimíra Karpíška (ANO) by město do soudního sporu s Metrostavem jít nemělo. „Musíme se na to podívat s globálu potřeb občanů našeho města. Jedna věc je chovat se navenek jako byznyspartner Metrostavu v tomto případě a druhá věc je veřejný zájem. Když půjdeme cestou soudního sporu, kde je to podle nás padesát na padesát, nemáme ty indicie, že bychom my byli, nebo oni byli hodně v právu, protože referenční zakázky podobného typu už proběhly a oni to víceméně dokazali navýšit, takže se v tomto necítime příliš silní,“ uvedl na zářijové tiskové konferenci města Karpíšek. Proto podle něj šlo město cestou kopromisu.  Jak dodal, tak by v případě nedohody došlo k soudní při a městu bylo hrozilo, že parkovací dům zůstane do vyřešení sporu nedostavěný.

Komentáře