KSČM bude v Rožmitále usilovat o hlasy voličů s novým lídrem

Aleš Haluska

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM – Také v Rožmitále pod Třemšínem proběhnou ve dnech 23. a 24. září komunální volby. V čele města stál po dlouhá léta známý a uznávaný starosta Ing. Josef Vondrášek, který náhle skonal v roce 2020 ve věku 70 let.

Starosta Vondrášek svou činností ve prospěch rodného města se stal natolik oblíbeným, že byl s největším počtem preferenčních hlasů šestkrát zvolen jako lídr kandidátky KSČM starostou města. Bez přerušení tedy starostoval Rožmitálu celých 23 let. Prvně tedy po dlouhých letech bude mít kandidátka KSČM v Rožmitále nového lídra, a to současného radního města a známého rožmitálského rybáře Aleše Halusku, který jak sám prozradil ho do dění ve městě přivedl před 22 lety právě zmíněný starosta Vondrášek a také ho v komunální politice města vychoval, dodává současný lídr kandidátky KSČM v Rožmitále Aleš Haluska.

Vážení spoluobčané města Rožmitál pod Třemšínem,
dovolte mi, abych se Vám jako kandidát v letošních komunálních volbách krátce představil a napsal o tom, proč kandiduji a jakým směrem bych svou činnost ve vedení města rád směřoval.

Jsem hrdý na to, že jsem se narodil v Rožmitále pod Třemšínem, krásném městě, kde žiji celý svůj život společně se svým mentálně hendikepovaným bratrem Vládíkem. Vyučil jsem se na Středním odborném rybářském učilišti v Třeboni a rybařina je moje celoživotní vášeň. Většina z Vás mne jistě zná jako rybáře, neboť jsem aktivním členem naší rybářské organizace více jak 30 let.

Vzhledem k tomu, že vidím v mládeži budoucnost, a to nejen našeho města, tak jsem aktivně zapojený do podpory práce s naší rybářskou mládeží. V současnosti pracuji jako řidič u Technických služeb města Rožmitálu a jsem zároveň i radním našeho města.

Letos je to již 22 let, co mne oslovil bývalý starosta pan Ing. Josef Vondrášek s nabídkou spolupráce při rozvoji našeho města. Vzhledem k tomu, že osud Rožmitálu mi není lhostejný, nabídku jsem přijal, a tím jsem také vstoupil do komunální politiky. Od té doby jsem aktivní nejen v samotném dění ve městě, ale i trvale v politických kruzích. Vzhledem k tomu, že neuznávám náhlé změny názorů a tzv. „převlékání kabátů“, tak i letos budu kandidovat za KSČM. I přesto, že se v komunálních volbách nově objevuje i strana rožmitálských rybářů, kteří jsou pro mě srdeční a celoživotní záležitostí, pro
následující volební období mě naleznete na stejné kandidátce, kde jsem začínal.

Jsem nesmírně hrdý, že jsem měl možnost spolupracovat s bývalým panem starostou Ing. Josefem Vondráškem, který obětoval téměř vše pro naše město. Jsem zároveň hrdý i na to, že jsem se v jeho posledním volebním období stal radním města a pracoval po jeho boku. Při nespočtu různorodých problémů jsem se tak stále učil od toho nejlepšího. Jeho cenné rady mi byly odezvou na mnohdy těžké situace. A právě na jeho práci bych rád navázal, jelikož to byl člověk, který zůstává mým velikým vzorem. Mohu Vám osobně slíbit, že se budu snažit hrdě jít dál v jeho práci a rozvíjet jeho vize pro naše město. Práce pro občany a pro město samotné je bezpochyby jedna z nejtěžších věcí, kterou jsem zatím absolvoval, a je to pro mne veliký závazek. Vždy se snažím reagovat a řešit veškeré podněty našich občanů a pomáhat s řešením jejich problémů. Také se snažím co nejaktivněji spolupracovat s osadními výbory sloučených osad. Přiznávám, že ne vždy se podaří vše vyřešit ke spokojenosti všech. V tak velkém městě, jako je to naše, to ani nelze. Ovšem nezdary nás nesmí odradit od společné práce. Naopak, i po nezdaru se snažím vždy problém řešit dále, a pokud možno předcházet vzniku dalších.

Pro letošní volby, které se uskuteční ve dnech 23. – 24. září 2022, jsem převzal první místo kandidátky po panu starostovi Ing. Josefu Vondráškovi. Mezi stěžejní pilíře, které považuji za nesmírně důležité, patří především podpora rožmitálských spolků. Jedná se například o hasiče, rybáře, myslivce, včelaře, chovatele a další rožmitálské organizace v čele s tou nejpočetnější, kterou je Spartak Rožmitál. Další prioritou, na kterou se bych se v případě mého zvolení chtěl zaměřit, je podpora výchovy mládeže a investice do školství. Jako strategický bod vnímám pokračování v modernizaci našeho města.

Opravy chodníků a komunikací, modernizace vodního hospodářství s čistírnou odpadních vod, investice do herních prvků pro nejmenší, modernizace veřejného osvětlení a další investice do technické a dopravní infrastruktury, které mnohdy ani nejsou pouhým okem vidět. Podpora kulturního vyžití v našem městě je další neméně důležitou položkou. Proto bude mým zájmem podporovat kulturní činnosti a organizace kulturních akcí. A to nejen v samotném Rožmitálu, ale také v přilehlých osadách. Aktuálním problémem, který trápí nás všechny, a na který bych se v součinnosti s nově zvoleným vedením města rád zaměřil, je současná vlna zdražování, a to nejen energií, potravin a léků. Ve vedení města se budu snažit prosazovat podporu rodin s dětmi, seniory a další ohrožené skupiny obyvatel, protože toto vnímám jako zásadní krok, pro zvládnutá této krize. Také bych rád pokračoval v dobré spolupráci s místními firmami, podnikateli a živnostníky, kteří jsou nedílnou součástí chodu našeho města.

Závěrem bych zde rád vyjádřil dík současnému starostovi města panu Mgr. Pavlu Bártlovi a
místostarostovi města JUDr. Josefu Kaiserovi, se kterými jsem mohl rovněž poslední volební
období spolupracovat v radě města a i od nich se mnohé naučit při práci pro naše občany a
město. Poslední poděkování bych rád směřoval příteli a zkušenému politikovi, bývalému
starostovi města Příbram panu MVDr. Josefu Řihákovi, od kterého se ke mně dostalo nespočet rad a zkušeností využitých pro komunální politiku. Díky všem za dobrou spolupráci a podporu!

Jsem rád, když je za společným úsilím vidět kus konkrétní odvedené práce, ať už je to opravený chodník, upravené veřejné prostranství nebo úsměv dětí při návštěvě povedené kulturní akce.

Vážení spoluobčané, závěrem si Vás dovoluji požádat – přijďte k volbám! Nenechme za sebe
rozhodnout druhé. Vždyť nám všem jde o společnou věc. Spokojený a co nejpříjemnější život v našem krásném domově, ve městě Rožmitál pod Třemšínem.

Váš radní města Rožmitál pod Třemšínem, Aleš Haluska

Komentáře