Kraj finančně podpoří obchody v malých obcích

STŘEDNÍ ČECHY – Rada Středočeského kraje projednala a doporučila zastupitelům schválit celkem 53 žádostí o dotaci v rámci programu Obchůdek 2021+, který je určen na podporu udržení provozu maloobchodu v menších obcích. I přes původní záměr podpořit zejména prodejny v hospodářsky a sociálně ohrožených územích, budou uspokojeny i další žádosti, které kraj v rámci dotačního programu obdržel. Téměř 1,8 milionu Kč je určeno na 24 žádostí prodejen z hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ), dalších 2,2 milionu Kč poputuje na 29 žádostí nezařazených do této kategorie.

Cílem programu je snížit provozní náklady maloobchodních prodejen prostřednictvím dotace, kdy maximální dotace pro kraj činí 4 miliony korun. „Rozhodli jsme se v letošním roce do výzvy zapojit, jelikož jsme si vědomi situace, se kterou se musí i obchody v malých obcích v současné situaci potýkat. Zejména pak s ohledem na zdražování energií je pro ně každý příspěvek pomocí,“ uvedl náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar.

Kraje na základě výzvy mohly upravit podmínky programu tak, aby bylo možné dotační program co nejefektivněji využít. Nastavením podmínek by došlo k zamezení rozložení finanční sumy na minimální částky podpory, které by v konečném důsledku při rozdělení mezi všechny žadatele byly pro příjemce neúčelné. „Z alokace 4 milionů korun od MPO jsme se nakonec rozhodli uspokojit i žádosti mimo hospodářsky a sociálně ohrožená území. Konkrétní částka podpory totiž dosahuje v průměru 75 000 korun na prodejnu, což je zcela jistě dle našeho názoru efektivní pomocí, a to zejména s ohledem na ceny energií, které se dotkly téměř všech. Nad rámec alokace jsme připraveni z krajského rozpočtu podpořit také další žadatele tak, abychom uspokojili veškeré došlé žádosti,“ vysvětluje náměstek Kašpar.

Komentáře