Senátor Petr Štěpánek: O výhradách k normě Euro 7, zemědělství i koníčcích

Petr Štěpánek. Foto: archiv P. Štěpánka

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – Příbramský senátor Petr Štěpánek píše o Euro 7, zemědělství ale také i hudbě.

Práce senátora je především o důsledné a obezřetné tvorbě zákonů, které vždy ovlivňují životy lidí buď přímo, nebo přeneseně. Únor byl na naši obezřetnost věru plodný. Chci vás informovat o jednom „evropském“ tisku, který má přímý dopad na naše životy. Jedná se o návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o schválení typu motorových vozidel a motorů, konstrukčních částí a technických celků z hlediska jejich emisí a životaschopnosti baterie – Euro 7. Je nutné si uvědomit, že v případě schválení se takový návrh stane závazný pro všechny státy EU. Senát ve svém usnesení podpořil vládu pro vyjednávání v orgánech EU s výhradami k návrhu tohoto nařízení. Jeho přijetí může zásadním způsobem ohrozit budoucnost našeho automobilového průmyslu s dopady do ekonomické a sociální oblasti. Cílem návrhu je dosáhnout bezemisní dopravy. Paradoxně ale může dojít k tomu, že auta s Euro 7 budou tak drahá, že je nikdo nebude kupovat a vozový park nebude možné obměňovat. Na našich silnicích tak budou jezdit stará auta a cíle zlepšit životní prostředí se nedosáhne. Další úskalí návrhu je nařízení nově sledovat emise z brzd a pneumatik. Toto měření ale nikdo neumí… Návrh nařízení má mnoho dalších „vylepšení“, která například řeší povinnou instalaci palubních monitorovacích systémů vyhodnocujících emise a spotřeby paliva. Tedy další prvek, který bude nutné zaplatit ve vyšší ceně a který se v případě poruchy postará o odstavení tohoto vozu. Jsem rád, že výbory Senátu se pečlivě zabývají tisky EU a na úskalí jejich ustanovení upozorňují.

Ve 14. funkčním období Senátu pro roky 2022 – 2024 jsem předsedou podvýboru pro zemědělství. Intenzivně se proto zabývám i aktuální problematikou související se zemědělstvím a životním prostředím. V únoru jsem se účastnil konference Budoucnost zemědělství a regenerativní hospodaření s půdou, semináře nejen pro starosty ze Sedlčanska – Živá krajina, který se konal u nás v Petrovicích, a dále besedy o vodě v krajině s ekologem Václavem Cílkem v Hrachově. Potěšil mne velký zájem veřejnosti o všechna jmenovaná setkání a témata. S panem předsedou Vystrčilem jsme rovněž projednávali organizaci prestižní soutěže „Vesnice roku“ a zapojení Senátu. Aktuálně pracuji na přípravě zákonů o myslivosti, lesním zákonu, směrnici EU o čištění odpadních vod, ochraně vod a ovzduší. O tom více a podrobněji příště.

Činnost senátora ale podle mého názoru není „jen“ o legislativě. Zajímají mě problémy a život v celém mém senátním obvodu. Velice rád jsem proto přijal pozvání mezi žáky základní školy v Sedlčanech, kde jsem při besedě odpovídal na zajímavé otázky naší nastupující generace. Bylo to pro mne velice obohacující a rád se podobných setkání se studenty zúčastním i v jiných městech a obcích mého regionu. Tradičně příjemná byla únorová setkání s baráčníky na Březových Horách a s hasiči v Nečíni a Hvožďanech.

Jako každý, i já mám své koníčky. Aktuálně se zabývám loveckou hudbou. V letošním roce slaví Českomoravská myslivecká jednota 100. výročí od svého založení. Jako dárek myslivcům k tomuto jubileu složil JUDr. Petr Vacek nové skladby. Je mou největší ctí podílet se hrou i zpěvem na jejich nahrávkách. Věřím, že potěší nejen myslivce.

 

 

 

Petr Štěpánek,

senátor za Příbramsko

Komentáře