Postřehy Václava Dvořáka ze zastupitelstva

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

Píši své první postřehy nikoliv z pozice zastupitele a radního, ale jen řadového občana. Nicméně občana, který má hluboko v paměti posledních 25 let příbramské politické historie a má čtyřletou zkušenost z praktického řízení města. Občana, kterému není jedno, kam se jeho město ubírá, a který má dostatek rozumu a sil k vlastnímu pohledu na věc.

Základní poselství občané politikům sdělili formou voleb. Jednoznačným vítězem voleb se stalo ANO, které oproti minulým volbám posílilo o 2 zastupitele. Voliči posílili i TOP, a to o 1 mandát. Obě strany mají dohromady 17 zastupitelů z 25 a já vůli voličů rozumím takto: POKRAČUJTE, jsme s vámi spokojeni. Je to také v souladu s volebním heslem ANO: ještě není hotovo, pojďme to dotáhnout. Uměl bych si představit posílení staré koalice – v případě programové shody – o další zastupitele. Nové zastupitelstvo je pohodové, nebudou tam pánové Řihák, Šedivý, Kareš…

Listopadové ZM bylo vyvrcholením měsíčního povolebního hledání další cesty. Kdo se domníval, že díky jednoznačným volebním výsledkům bude koalice hotová v neděli po volbách, byl asi zklamán. Byli jsme svědky manévrování vítěze voleb, který nejdříve nabídl TOP 2 místa řadových radních. Znalí vědí, že je propastný rozdíl v pozici řadového radního oproti starostovi či místostarostům. Při hlasování v radě sice má každý stejný hlas, ale: uvolnění členové rady mají ke své činnosti čas a peníze (jsou placeni), mají k ruce aparát, mají informace a porady mimo RM, chystají materiály do RM. A mají také pravomoci, dané vnitřními předpisy, které řadoví členové rady nemají. Není tedy divu, že TOP tuto nabídku odmítla.

Po předvídatelné reakci TOP nabídlo ANO další variantu, a to byla široká koalice-nekoalice za účasti KSČM. Nabídku vedle KSČM přijali pouze Příbramáci pro Příbram. Tato varianta vzbudila na diskusních fórech obrovskou nevoli a lidé se začali ptát, proč má být vyměněna koalice s TOP za koalici s účastí KSČM. Starosta se vyjádřil, že spolupráce s TOP byla „místy k nevydržení“. KSČM po této reakci občanů od účasti v radě ustoupila a místo komunistů zaplnila ODS. Tato varianta byla konečná.

Pan starosta tvrdí, že v Příbrami žádná koalice není. Můžeme členům rady říkat jak chceme, ale všude tomu říkají koalice. Pan starosta emotivně zdůvodňoval, že nechce, aby koalice válcovala opozici. Nevím, proč to říká, protože naše stará koalice se chlubila tím, že opozici naslouchala a brala za své její správné připomínky. Rovněž řekl, že nechce uzavírat „politické handly“. Za svoji osobu říkám, že jsem za 4 roky působení v RM žádný politický handl neudělal. A naposledy, starosta řekl, že úkolem politiků je vytvářet problémy, komplikovaně hledat jejich řešení, a následně přijímat špatná řešení. Postup ANO po srozumitelném výsledku voleb mi připadá jako praktická ukázka této věty.

Při hledání příbramské (ne)koalice se zcela odhlédlo od programových průsečíků, řešily se jen personálie. Vítěz voleb říká, že programy jsou téměř shodné. To si nemyslím, navíc by ztratilo logiku, aby kandidovaly různé strany. Připomenu pár příkladů: Příbramáci pro Příbram chtějí zvrátit daň z nemovitostí do dřívější podoby. Celé minulé období nás jejich kandidát Petr Kareš za vše kritizoval. ODS i Příbramáci pro Příbram jsou proti rekonstrukci bazénu, jak ji připravila stará rada. Nediskutovalo se, co s příjmem za prodej podílu v Příbramské teplárenské, nediskutovalo se, zda platí záměr staré rady tento příjem investovat do přestavby budovy RD. Jsou to všechno naprosto zásadní věci, ve kterých mělo ANO shodu s TOP. Význam má jistě i „lidský soulad“. Že měl pan Švenda nějaké chyby? Určitě měl a já mu je také někdy vytýkal. Ale měl i velké přednosti. Chyby dělal také starosta, místostarostka nebo já, dělali jsme je všichni, nikdo z nás nebyl superman. Důležité je, aby to pozitivní výrazně převážilo, aby byla cítit dobrá vůle, znalosti, zodpovědnost. Já jsem to v naší koalici cítil.

Nakonec musím dodat jednu věc. Většina zastupitelů, zvolených za ANO, jsou mí kamarádi, kvalitní lidé, mám je rád. To mi ale nebrání vyjadřovat svoje názory či nesouhlas s nějakým postupem. Je na nich, zda moje slova, dobře míněná, přijmou či ne, zda se připouštějí jiné názory. Mým cílem není podpora či nepodpora jakéhokoliv seskupení, ale dodržet smysl slibu zastupitele: „v zájmu města“. Říkat a psát můžeme cokoliv. Jde o to, zda to na druhé působí věrohodně. Ale nejvíce platí, že skutečnou pravdu nám ukáže až budoucnost.

Václav Dvořák

Komentáře