Jince získaly peníze na záchranu unikatní historické huti

Historická huť Barbora v Jincích.

JINCE – Městys pokračuje v záchraně historické huti Barbora. Podařilo se získat peníze z tzv. Norských fondů na její obnovu a vznik multifunkčního areálu se čtyřmi vnitřními expozicemi pro pořádání kulturních akcí, seminářů a workshopů.

Huť Barbora je nejvýznamnější a nejucelenější technickou památkou starší éry vysokopecní výroby surového železa v českých zemích, ale také v Evropě s datem vzniku 1805. V provozu byla přes šedesát let, pak podlehla nástupu moderního hutnictví. Radnice chce po rekonstrukci budovu využít pro turistický a společenský rozvoj nejen svůj, ale celého regionu. 

Partnerem městyse je Ekologické centrum Orlov o.p.s.. Společně budou zajišťovat aktivity týkající se realizace a tvorby vnitřních i vnějších expozic (hutnictví, Národní geopark Barrandien, houslista Josef Slavík aj.), diseminace projektu, workshopy, semináře, kulturní akce atd.  

Obnova této historické huti, kterou obec odkoupila od soukromého vlastníka, je významný počin v celoevropském měřítku. Projekt umožní začlenit huť zpátky do života městyse Jince. Je potřeba opravit a sanovat vnější i vnitřní omítky, konzervovat těleso pece či obnovit podlahy. Dojde k výměně výplní oken a dveří v původním stylu. U dochovaných artefaktů dveří bude provedena restaurátorská obnova.

V objektu vznikne prostor pro výstavy a komunitní setkávání v městysi Jince, část objektu bude využit pro depozit sbírek souvisejících s expozicemi. Celkem vzniknou čtyři vnitřní expozice. První expozice bude interaktivní a zaměřena na „Život v huti Barbora“ (animace a 3D realita). Druhá bude patřit  jineckému rodákovi Josefu Slavíkovi, který byl označován za českého Paganiniho. Třetí expozice představí Geopark Barrandien a paleontologické nálezy v Jincích a poslední se bude týkat přírody Brd.

Projekt bude prezentovat kulturní památku jako součást českého kulturního dědictví (expozice), ale bude sloužit k pořádání workshopů, kulturních a společenských akcí a zážitkových aktivit pro místní obyvatele či návštěvníky Brd.

Samotnou huť jsme navštívili před třemi lety:

Komentáře