Doupovské hory ovládli dělostřelci z Jinců

HRADIŠTĚ/JINCE – V těchto dnech vrcholí ve vojenském újezdu Hradiště v Doupovských horách cvičení Ground Fires 2018. Vojáci 131. dělostřeleckého oddílu a minometné baterie tu v průběhu dvoutýdenního nácviku dokončují koordinaci a řízení palby prvků pro podporu 4. brigádního úkolového uskupení.

Do cvičení se kromě 131. dělostřeleckého oddílu zapojili i další vojáci 13. dělostřeleckého pluku, 4. brigády rychlého nasazení, 22. základny vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou a 14. pluku logistického podpory. Celkový počet tak přesáhl 450 vojáků se 140 kusy techniky.

„Cílem tohoto cvičení je především připravit náš 131. dělostřelecký oddíl pro palebnou podporu 4. brigádního úkolového uskupení a vytvořit součinnost s mechanizovanými jednotkami, kterým poskytujeme podporu, a vytvořit spolupráci s minometnými jednotkami mechanizovaných praporů a letectvem,“ informoval velitel 13. dělostřeleckého pluku plukovník Ivan Mráz. Dodal, že koordinace a sladěnost mezi těmito jednotkami je velmi důležitá.

Poznamenal, že jednotlivé prvky – dělostřelectvo, minomety a vrtulníky – se musí zapojit do jednotného systému koordinace palebné podpory a poskytnout mechanizovanému vojsku maximální možnou sílu, aby mohly svůj úkol splnit. Zkušenosti a dovednosti, které tady dělostřelci v průběhu tohoto cvičení získají, se nedají při samostatném výcviku získat, proto je tato spolupráce s ostatními jednotkami pro nás velmi důležitá a přínosná.

Dvoutýdenní cvičení Ground Fires 2018 probíhá ve vojenském újezdu Hradiště od 16. dubna a skončí v sobotu 5. května.

 

 

 

 

 

Komentáře