Hornické muzeum láká návštěvníky na celou řadu novinek

Foto: Hornické muzeum Příbram

PŘÍBRAMSKO – Přestože Hornické muzeum Příbram bylo v rámci nouzového stavu zavřené, jeho zaměstnanci nezaháleli a pro návštěvníky připravili celou řadu novinek. Dá se předpokládat, že letos bude o tuzemské památky větší zájem než obvykle. Muzeum je na tento případ, zdá se, připravené.

„K nepoznání se změnily mimo jiné vstupní prostory v areálu národní kulturní památky Ševčinského dolu s velkoplošným skleněným vyobrazením této šachty, s inovovanou úvodní expozicí obsahující vyobrazení historických báňských objektů a reprezentativními prostory recepce se zajímavými suvenýry. A pak již následuje například prohlídka nádherných minerálů, kterým dominuje největší vzorek stříbra vystavený v ČR,“ přibližuje jednu z nich ředitel muzea Josef Velfl.

Změn se dočkal vstup do areálu Ševčinského dolu. Foto: Hornické muzeum Příbram

Poté může přijít na řadu cesta do podzemí k vodnímu kolu dolu Drkolnov, jedinému dochovanému na území našeho státu, či jízda povrchovým hornickým vláčkem směrem k dolu Vojtěch. „Tam muzeum nabízí tematickou výstavu připomínající letošní 145. výročí dosažení světového rekordu hloubky 1000 m této jámy,“ připomíná Velfl. Následně je pro návštěvníky muzea připravená možnost fárání do Vodní štoly Anna, případně prohlídka nejstaršího parního těžního stroje dochovaného u nás z r. 1873, modernizovaného v r. 1889. Nedaleký důl Anna se představí zrekonstruovanou strojovnou s parním těžním strojem z r. 1914 a pozve k jízdě důlním vláčkem Prokopskou štolou k jámě hluboké 1600 metrů. „Nikde jinde v Evropě nemohou turisté nahlédnout do takto hlubokého dolu. Speciálně dětským návštěvníkům jsou věnovány interaktivní prohlídky zdejšího podzemí,“ dodává ředitel příbramského muzea.

Řadu novinek přichystalo muzeum také ve svých pobočkách. Památník Vojna Lešetice přiblíží historii uranového hornictví, problematiku politických vězňů komunistického režimu a letošní aktualitu v podobě unikátní výstavy věnované poslední bitvě 2. světové války v Evropě na Slivici u nedalekého Milína s množstvím doposud neprezentovaných dokumentů. Muzeum zlata Nový Knín připravilo novou interaktivní expozici o historii těžby a zpracování zlata na Novoknínsku a o mistrovství světa v rýžování tohoto vzácného kovu u nás i ve světě. Návštěvníci by neměli přehlédnout ani mimořádně cenný exponát mezinárodního významu, tzv. vikinský náramek z 11. století připomínající existenci zdejšího knížecího dvorce na prahu české státnosti.

Památník Vojna

Ve Skanzenu Vysoký Chlumec budou moci návštěvníci využít jednak komentovaných nebo též individuálních prohlídek, které prezentují stávajících 19 unikátních historických objektů lidové architektury středního Povltaví, včetně nejnovějších staveb v podobě kovárny z Počepic a kaple z Nálesí. „Mimořádným zážitkem bude dozajista zhlédnutí z bezpečné vzdálenosti probíhající stavby dvou nově transferovaných objektů, a sice hospodářského stavení z Mokřan a obytného domu z Řikova,“ láká do vysokochlumeckého skanzenu Josef Velfl s tím, že tak se rodí skanzen…

Expozice v Muzeu Špýchar v Prostřední Lhotě vyprávějí o životě venkovského obyvatelstva středního Povltaví v 19. až 20. století. Archeologická část expozice představuje nejstarší dějiny regionu spjaté s těžbou a zpracováním zlata a též výsledky archeologického výzkumu nedalekého keltského oppida Hrazany. Od konce letošního května zde bude k vidění rovněž zajímavá tematická výstava přibližující Rallye Dakar s vazbami na zdejší region. V blízké obci Chotilsko se nachází unikátní expozice s názvem Z historie staré Vltavy.

„Všechny prohlídky jsou bez problému možné při dodržení speciálních hygienických podmínek. Těšíme se na Vaši návštěvu. Zdař Bůh!“  dodává k letošním novinkám v Hornickém muzeu jeho ředitel Josef Velfl. Podrobné informace naleznete na internetových stránkách muzea ZDE.

Foto. Hornické muzeum Příbram

Komentáře