Příbram i Sedlčany budou letos sekat městskou zeleň méně

PŘÍBRAMSKO – Přestože už několik dní prší, republiku dál trápí sucho. S tím souvisí také otázka při údržbě městské zeleně, zda sekat či nesekat trávu. Některé města proto v letošním roce přistupují k omezenému sekání trávy ve vybraných lokalitách.

V Příbrami se sekání trávy provádí po celém městě třikrát ročně, v některých místech dokonce 4-5x dle aktuální potřeby a na dětských hřištích až sedmkrát ročně. V letošním roce nastane zlom, kdy budou některá místa sekána omezeně.

„Jako sice malý, ale přesto žádoucí krok v boji se suchem jsme přistoupili k vytipování lokalit, kde bude snížena frekvence sekání trávy. Ve vyšším travním porostu se lépe drží vláha, zároveň vzniká prostor pro větší biodiverzitu rostlinných a živočišných organismů,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

S druhým kolem sekání trávy se v Příbrami začne v týdnu od 15. června. V tuto dobu tedy budou vynechány zelené prostory, které vytipovali pracovníci odboru životního prostředí ve spolupráci s technickými službami. Jedná se travnaté plochy v ulici Školní, Podbrdské, Politických vězňů – S. K. Neumanna, Boženy Němcové – Bratří Čapků, Legionářů, dále pak u Hořejší Obory, v sadě u Svaté Hory a v Lesoparku Litavka.

Všechna uvedená místa budou upravena tak, aby rostoucí tráva nezasahovala do chodníků a budou navíc osazena cedulkami vysvětlujícími proč nedošlo k posekání. Některé plochy zůstanou neposekané a další budou Technické služby sekat mozaikovitě, tedy po částech, které budou při každé seči jiné.

Stejně k údržbě zeleně přistoupily i například Sedlčany, kde se také některé části městské zeleně budou sekat minimálně. Mimo jiné i z důvodu zachování biodiverzity. V Sedlčanech nyní probíhá první vlna sekání, která by měla skončit do konce června. „Množí se ale požadavky lidí, aby některé místa ve městě nechaly pracovníci technických služeb neposekané a zůstaly v lučním porostu. Také žádají, aby se tráva nesekala tak nízko a travní strniště zůstávalo ve výšce deseti místo pěti centimetrů,“ vysvětluje starosta Sedlčan Miroslav Hölzel s tím, že tato místa se budou sekat jen jednou ročně.

Osobně tyto požadavky vítá, neboť technické služby takto i ušetří finanční prostředky. „Neznamená to, že se nebude sekat celé sídliště, ale lidé sami vybírají místa, kde nikdo nechodí a podobně,“ dodává Hölzel.

Komentáře