Na Vltavě byl obnovený běžný plavební provoz

PŘÍBRAMSKO – Státní podnik Povodí Vltavy obnovil od začátku června běžný provoz na Vltavské vodní cestě, včetně převážení plavidel přes hráz vodních děl Orlík a Slapy. Končí tím omezený plavební provoz, který byl nastaven s ohledem na nezbytná preventivní opatření, související s šířením.

Provoz plavebních komor a režim převážení plavidel přes hráze vodních děl Slapy a Orlík je od dnešního dne v obvyklých termínech a časech, na které jsou uživatelé Vltavské vodní cesty zvyklí. „Jsem velmi rád, že účinnost dříve zavedených preventivních opatření i celková ukázněnost našich spoluobčanů umožnily uvolnit krizová opatření do té míry, že můžeme již dnes zahájit běžný plavební provoz na naší nejdelší vodní cestě. Rád bych poděkoval těm, kteří využili převozu plavidel přes hráze vodních děl Slapy a Orlík, že dodržovali stanovená preventivní ochranná opatření. V této souvislosti děkuji mým kolegům, kteří tento provoz v období platnosti krizových opatření zajišťoval,“ konstatoval generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala v souvislosti se zahájením běžného provozu na Vltavské vodní cestě.

Ovšem v rámci prevence ochrany zdraví, platí při přepravě plavidel přes vodní díla Slapy a Orlík povinnost vůdce plavidla a členů posádky, používat ústenku, roušku, respirátor, šátek nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének za předpokladu, že nebude možné dodržet minimální vzdálenost dva metry od zaměstnance našeho podniku, který zajišťuje přepravu plavidla.

Zdroj: Středočeské vodní cesty

Komentáře