Dobrovolní hasiči okresu si zvolili vedení na další období

Foto: archiv OSH Příbram

PŘÍBRAM – Dobrovolní hasiči okresu Příbram si zvolili vedení pro období 2020 – 2025. Volby se uskutečnily na Shromáždění delegátů sborů dobrovolných hasičů OSH Příbram, které konalo v polovině září.

Setkání se uskutečnilo samozřejmě v rouškách a za přísných hygienických opatření v sobotu 19. září v Estrádním sále kulturního domu v Příbrami. Jednání se zúčastnilo 67,6%, 146 ze 216 pozvaných delegátů, jednání bylo tedy usnášeníschopné od samého začátku. Okresní sdružení hasičů Příbram má 29 okrsků, 193 sborů dobrovolných hasičů, 9941 členů, z nichž je 2173 žen a 1150 mladých hasičů do 18 let.

Po zvolení předsednictva a pracovních komisí byl schválený upravený program jednání, volební a jednací řád. Po zprávě starosty okresního sdružení Václava Jankovského, který zhodnotil činnost OSH za uplynulé období, vystoupil se svou zprávou také předseda okresní kontrolní a revizní rady Josef Beran. Následovaly volba starosty, 3 náměstků a 3 členů výkonného výboru. Zvolena byla také okresní kontrolní rada a její předseda. Zároveň byli zvoleni delegáti na jednání SD OSH a delegáti na 6. sjezd SH ČMS, který by se měl uskutečnit v prosinci v Brně. Shromáždění také navrhlo své kandidáty do vyšších funkcí v SH ČMS a do ústředních odborných rad. Starostou okresního sdružení Příbram se opět stal Václav Jankovský ze sboru dobrovolných hasičů Kojetín.

Na závěr bylo jednomyslně přijato usnesení z toho shromáždění, byly vytyčeny cíle činnosti ve smyslu stanov sdružení a nezbývá, než popřát staronovému starostovi a celému vedení OSH, aby se mu dařilo tyto plány realizovat.

Komentáře