Příbram nevyužije možnosti nevybírat správní a místní poplatky od Ukrajinců

Foto: město Příbram

PŘÍBRAM – V květnu byl přijat zákon, který mimo jiné zmocňuje města k tomu, aby upustila od vybírání správních i místních poplatků od osob přicházejících do republiky v návaznosti na válku na Ukrajině.

Uvedený zákon umožňuje, aby města nevybírala správní poplatky, tedy např. poplatky za registraci vozidel, za uzavření manželství, ohlášení živnosti, vydání stavebního povolení a další od fyzických osob, z Ukrajiny, kteří do Čech uprchli před válkou na Ukrajině. Obdobně lze prominout i místní poplatky např. za komunální odpad, poplatek za psů.

„Na základě posouzení situace a v kontextu shodné praxe i jiných měst jsme se rozhodli nepřikročit k odpouštění poplatků, jelikož jsme takový přístup vyhodnotili jako nerovný přístup k občanům Ukrajiny a ostatním klientům úřadu,“ říká starosta Jan Konvalinka.

Kromě nerovného přístupu, který by znevýhodňoval obyvatele Příbrami, by se úřad v případě odpouštění poplatků mohl setkat i s dalšími problémy. V případě, že by stejného zmocnění nevyužily také ostatní úřady, zejména ty v nejbližším okolí, byl by příbramský městský úřad, s vysokou pravděpodobností, v některých agendách přetížený, a to bez nároku na odměnu za poskytnuté služby. Naopak okolní úřady, které by poplatky neodpouštěly, by si pravděpodobně pro vyřízení svých agend zvolili mnozí čeští občané z důvodů rychlejšího vyřízení, což by nám odčerpávalo finanční příjmy do jiných úřadů.

Komentáře