Vládní opatření zastaví kulturní, sportovní a společenský život

PŘÍBRAMSKO – Dnes začínají na území celé republiky platit nová vládní opatření, jenž si kladou za cíl zbrzdit současné šíření koronaviru. Platit mají zatím 14 dní. Zavřené jsou památky, divadla a kina, ruší se koncerty, výstavy i sportování. Omezené budou návštěvy v nemocnicích a na úřadech, v domovech seniorů platí úplný zákaz. Na druhý stupeň základních škol se vrací výuka na dálku, i když jen částečně.

Vláda varovala, že pokud lidé omezení nebudou dodržovat, může je zpřísnit. Na druhou stranu je ale nutné podotknout, že chaotickým a často oznamováním protichůdných opatření, která se vzápětí rušila, vyvolala vláda u části lidí nejen pochybnosti o smysluplnosti jejích kroků, ale u části veřejnosti přímo odpor k chystaným nařízením a omezením.

Pořadatelé kulturních akcí opět musí přesouvat plánovaná představení a koncerty.  Vedení divadel i další organizátoři kulturních akcí se obávají o svou budoucí existenci. „Rozhodně se budeme snažit pro všechna představení najít náhradní termíny. Prosíme naše diváky a fanoušky o pochopení, trpělivost a shovívavost. Jakmile bude náhradní termín domluven, ihned jej uvidíte v našem programu, na našich stránkách,“ říká například ředitelka Divadla Hogo Fogo v Drážkově Gabriela Falcová s tím, že zakoupené vstupenky budou samozřejmě platné. Zatím je v provozu pouze divadelní kavárna s vnitřním i venkovním posezením, kde jsou dodržována všechna nařízení, jako je dezinfekce, roušky, rozmístění stolů v bezpečné vzdálenosti. Navštívit ji lze v sobotu od 13 do 20 hodin a v neděli  od 13 do 18 hodin.

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace bylo také zrušeno dnešní zasedání městského zastupitelstva v Příbrami. „S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci se pondělní jednání zastupitelstva města ruší. Nebude-li stanoveno jinak, budou body z programu projednávány na listopadovém jednání,“  řekl starosta Jan Konvalinka.

Pražská ulice v době jarního nouzového stavu.

Kultura:

Pro veřejnost se uzavřely galerie a muzea, ale také hrady, zámky a podobné kulturní objekty. Zavřená jsou také hvězdárny a planetária. Zakázané jsou poutě, představení cirkusů a varieté, dále kongresy a veletrhy.

Restaurace:

Restaurace a hospody musejí zavírat nejpozději ve 20 hodin. U jednoho stolu mohou být maximálně 4 lidé. Stejně jako v klubech či na diskotékách v nich platí zákaz živé hudby a tance.

Obchody a služby:

V obchodech a provozovnách služeb se mohou zákazníci zdržovat ve skupinách nejvýše po 2 lidech, navíc alespoň ve dvoumetrových rozestupech. Výjimku mají členové jedné domácnosti s dětmi do 15 let.

Školy:

Ve školách se na 2. stupni  základních škol  bude učit prezenčně polovina dětí, zbytek na dálku. Po týdnu se žáci vystřídají.

Na 1. stupni základních škol zůstává prezenční výuka s povinností nošení roušek na chodbách a zákazem zpěvu.

Podobně jako dosud nebudou platit žádná omezení pro mateřské školy.

Zavřené zůstanou provozovny zájmových kroužků pro děti kromě školních družin.

Pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií toto ale platit nebude. Budou chodit do školy, netýká se jich ani distanční výuka, ani střídání tříd. Pro ně budou nadále povinné roušky i ve třídách (jen na chodbách je mohou z žáků a studentů nosit pouze ti na 1. stupni ZŠ) a tělocvik by měl být venku.

Zavírají se také základní umělecké školy a musejí přejít na distanční výuku, případně v nich je možná individuální výuka v budově, tedy „jeden na jednoho”.

Na výuku on-line přejdou střední školy v celé ČR. Výjimky platí pouze  pro praktickou výuku.

Distančně budou učit i vysoké školy s výjimkou praxe lékařských a zdravotnických oborů.

Sport:

Vláda zrušila volnočasové i profesionální aktivity sportovců. Týká se to i první fotbalové ligy a hokejové extraligy, jež se dosud mohly hrát bez diváků. Jsou uzavřena veškerá vnitřní sportoviště, na venkovních bude možné sportovat za účasti maximálně 20 lidí.

Nemocnice, domovy důchodců, zařízení sociální péče:

Zakázané budou od pondělí také návštěvy v nemocnicích, domovech důchodců a dalších zařízeních sociální péče. Výjimku mají jen návštěvy u nezletilých pacientů nebo otcové u porodu.

Úřady:

Úřady budou pro veřejnost otevřené jen 2 dny v týdnu vždy na 5 hodin.

Bohoslužby:

Účast na vnitřních náboženských akcích je  omezena maximálně na 10 lidí.  

Komentáře