Dobříšští starostové vzpomínali u jednoho stolu na polistopadovou historii města

Foto: město Dobříš

DOBŘÍŠ – V sále dobříšského kulturního domu se konala výjimečná událost, kde se setkaly všechny generace starostů Dobříše od polistopadové éry až po současnost. Večerní program nabídl jedinečný pohled na historii, současnost i budoucnost města a zároveň připomněl zásadní události z každého volebního období.

Setkání, které se uskutečnilo v rámci oslav státního svátku „Den boje za svobodu a demokracii “, bylo moderováno Petrem Větrovským, zkušeným organizátorem mnoha kulturních a společenských akcí. Na pódiu se společně sešli všichni žijící starostové Dobříše, kteří působili ve městě od roku 1989.

V samotném úvodu přivítal moderátor na pódiu speciálního hosta, kterým byla paní Jindřiška Romba, dcera prvního porevolučního starosty Jana Slance. Jindřiška Romba, nyní místostarostka města, promluvila o svém otci, o jeho přínosu pro město a prozradila, jak v té době vnímala svého otce ona z pozice dítěte.

V průběhu večera starostové vzpomínali na klíčové události svých volebních období. Veřejná debata se nesla ve velmi příjemné a přátelské atmosféře.

A jakéže byly ty přelomové momenty v Dobříši?

V roce 1990 se Dobříš stala svědkem historického momentu, když ji navštívil prezident Václav Havel. Tato návštěva symbolizovala nový začátek a naději pro město i pro celý národ. V ten samý rok se konaly v celé České a Slovenské Federativní Republice demokratické komunální volby. Vysoká volební účast 74 % na Dobříši nebyla do dnes překonána. Zvítězilo Občanské fórum se 7 mandáty v zastupitelstvu. Starostou se stal Jan Slanec. Následně byla v roce 1991 založena Městská policie Dobříš a ve městě byl dokonce zorganizován koncert Karla Kryla. V roce 1992 bylo na Dobříši zaregistrováno 10 500 lidí z Dobříše a okolí do kupónové privatizace a v roce 1993 byla založena Vodohospodářská společnost Dobříš, s.r.o.

V roce 1994 vyhrála v Dobříši ODS, ale starostou se stal Stanislav Vacek za ČSSD. O rok později dostalo dobříšské gymnázium čestný název Gymnázium Karla Čapka Dobříš a zámecký park byl otevřen veřejnosti. Zámek získal v restituci  Jeronýmu Colloredo-Mannsfeld. Také byla založena společnost Dokas Dobříš, s.r.o. Stanislav Vacek vyhrál i následující volby. V roce 2000 začala výstavba Domova důchodců a Pastoračního centra. V roce 2001 se začala výroba malých nakladačů společností Bobcat, město dostalo právo používat městský prapor a byl vysvěcen nový zvon v kostele. V roce 2002 byl otevřen nový domov důchodců a Dobříš oslavila 750 let od první písemné zmínky.

Od roku 2002 do roku 2006 usedl na radnici jako starosta Stanislav Holobrada. Za jeho vedení se v Dobříši otevřel například supermarket Lidl, byla zaregistrována doména www.mestodobris.cz a radnice vybudovala první oficiální web města. U Husova parčíku na konci Mírového náměstí byla slavnostně otevřena nová budova České spořitelny. A na zámku v Dobříši se oženil uznávaný fotbalista Jan Koller.

V roce 2006 zvítězila v komunálních volbách na Dobříši ODS s rekordními 8 mandáty, starostou se stal Jaroslav Melša. V roce 2007 způsobil orkán Kyrill významné škody v lesích Dobříšska. V roce 2008 navštívil Dobříš americký velvyslanec Richard W. Graber, debatovali o umístění americké radarové základny v Brdech. Melša byl opět zvolen starostou pro období 2010-2014. V roce 2010 byla slavnostně otevřena rekonstruovaná čistírna odpadních vod. V roce 2011 oslavilo Pastorační centrum sv. Tomáše 10 let za účasti arcibiskupa Dominika Duky. V roce 2013 město navštívil prezident Miloš Zeman, jehož návštěvu provázely protesty.

Pro následující volební období 2014 až 2018 se na radnici vrací opět jako starosta Stanislav Vacek. V roce 2015 bylo slavnostně otevřené soukromé Muzeum Dobříš, které bylo zpřístupněno veřejnosti. V následujícím roce pak byla otevřena také soukromá základní škola Trnka a připraveno mnoho dalších projektů.

V roce 2018 v Dobříši vyhrálo volby sdružení Pro Dobříš, na starostovské křeslo usedla poprvé žena,  Jana Vlnasová. O rok později spustilo město participativní rozpočet Tvoříme Dobříš, kde občané navrhují a hlasují o projektech k realizaci. Po rezignaci paní Jany Vlnasové se v roce 2020 stal starostou Pavel Svoboda, v době, kdy byl ve městě zaznamenán první případ covidu. I přes to se podařilo otevřít nový pavilon 2. ZŠ a rekonstruovat chlazení zimního stadionu. V roce 2021 byla dokončena rekonstrukce atletického areálu a do kostela Nejsvětější Trojice byly po šesti letech instalovány nové varhany, financované převážně ze sbírky a dobročinných koncertů. Proběhly spory o územní plán a vznikl výbor pro místní referendum. Dobříšské listy získaly 3. místo v soutěži Radniční listy roku. V r. 2022se starostou opět stal Pavel Svoboda, za jehož působení město zahájilo projekt Pěšky do školy a otevřelo první Pumptrackové hřiště.

„Každé období přineslo Dobříši něco významného,“ řekl po debatě Pavel Svoboda, současný starosta Dobříše. „Od prvních svobodných voleb přes významné rekonstrukce až po otevření nových škol a sportovních areálů, si myslím, že Dobříš se neustále vyvíjí a roste. Troufám si říci, že směr města je daný, máme na co navazovat a na nás politicích nyní jsou jen ty dohady okolo toho, zda v konkrétních věcech uhneme trochu doleva nebo doprava.“

Vzpomínání starostů na tyto události nejednou rozesmálo všechny přítomné hosty v sále. Závěrem pak starostové odpovídali na dotazy hostů, ve kterých zmínili například i to, jak vidí vývoj kulturního a sportovního života ve městě nebo co by městu přáli do budoucnosti. A právě zde se starostové jednoznačně shodli. Všichni by si přáli, aby v Dobříši žili sebevědomí a spokojení lidé, kteří spolu budou mluvit z očí do očí a budou umět řešit problémy ku prospěchu města a jeho obyvatel.

 

Komentáře