Dobříš rozšiřuje domov seniorů o 22 lůžek s podporou 102 milionů korun od Středočeského kraje

Foto: Středočeský kraj

DOBŘÍŠ – Rada Středočeského kraje schválila projektový záměr přístavby domova důchodců v Dobříši, který přinese rozšíření kapacity o 22 lůžek. Celková hodnota projektu činí 102 milionů korun, s očekávanou podporou ve výši 80 milionů korun z Národního plánu obnovy Ministerstva práce a sociálních věcí.

Cílem přístavby je zlepšení ubytovacích možností pro klienty domova, s důrazem na bezbariérovost a vytvoření samostatného bydlení pro 1–2 osoby. Martin Hrabánek, radní pro sociální oblast, zdůraznil, že nový objekt bude mít samostatný režim a poskytne ubytování pro 22 klientů. Součástí projektu je také vybavení provozním zázemím pro personál a vytvoření venkovního prostoru pro aktivity klientů.

Rada Středočeského kraje plánuje financovat projekt z Národního plánu obnovy Ministerstva práce a sociálních věcí, který poskytne 80 milionů korun na pokrytí nákladů. Očekává se, že projekt bude přihlášen do výzvy Ministerstva v rámci Národního plánu obnovy.

Celý projekt, s hodnotou 102 milionů korun, je klíčovým krokem ke zlepšení péče o seniory v Dobříši a odpovídá rostoucí poptávce po kvalitních a přístupných službách pro starší občany ve Středočeském kraji.

Komentáře